Annarilla_Ahtola

  • Psykologian tohtori
  • Yliopistonlehtori, ammattineuvonnan erikoispsykologi
  • Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi
  • Työskentelykielet: suomi, englanti ja ruotsi

”Minua kiinnostaa ihmisen mieli: sisäinen maailma ja merkitykset. Pyrin jatkuvasti lisäämään tietoa ja ymmärrystä. Haluan kehittää asioita paremmiksi, ja haluan kehittyä myös itse.”

Annarilla Ahtola on toiminut psykologina vuodesta 2000 alkaen. Työskenneltyään vuoden verran kasvatus- ja perheneuvolassa Annarilla ryhtyi vuonna 2001 käynnistämään ja kehittämään Turun perusopetuksen omaa koulupsykologitoimintaa. Tässä työssä heräsi kiinnostus koulupsykologin työn tieteelliseen tutkimiseen. Annarillan kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoistumisopintojen lisensiaattityö käsitteli koulupsykologin työtä ja väitöskirja laajemmin oppilashuoltoa. Väitöskirjan valmistuttua 2012 Annarilla on jatkanut työtä Turun yliopiston psykologian oppiaineessa yliopisto-opettajana ja 2014 alkaen yliopistonlehtorina keskittyen ammatillisten taitojen opettamiseen ja opetuksen kehittämiseen. Vuodesta 2011 alkaen Annarilla on työskennellyt myös Suomen Psykologiliiton ammattineuvonnan erikoispsykologina. Vuosina 2012–2013 hän työskenteli psykologina Tyks lastenpsykiatrian poliklinikalla neuropsykiatrian työryhmässä. Lisäksi Annarilla toimii kouluttajana, luennoitsijana sekä työnohjaajana.

Annarillalla on vankka kokemus lasten, nuorten ja perheiden laaja-alaisista psykologin tutkimuksista sekä verkostotyöskentelystä. Hän on perehtynyt koulupsykologin työhön ja opiskeluhuoltoon, erityisesti hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa (esim. koulutuksen siirtymävaiheet ja koulukiusaamisen vastainen työ), sekä psykologin ammattiin ja sen tieteellisyyteen, asiantuntijuuteen ja konsultaatioon liittyviin kysymyksiin. Annarilla on mukana monitieteisissä Alkuportaat-, FinnBrain-, KiVa Koulu – sekä Pipari-tutkimushankkeissa.

 

Yhteystiedot

Annarilla Ahtola

Puh. 045 278 8379

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi