Hannele_Mantysaari-Hetekorpi_

  • Psykologian lisensiaatti
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykoterapeutti (kouluttajataso), integratiivinen suuntaus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työskentelykielet: suomi

“Pidän ihmisistä ja olen hyvin innostunut työstäni. Tilanteiden tutkiminen ja pohtiminen on minulle elämäntapa. Suhtaudun erilaisiin näkökulmiin avoimesti. Katson asioita myönteisesti ja uskon, että nauru todella pidentää ikää. Haluan ymmärtää kokonaisuuksia ja ristiriitaisuudet jäävät vaivaamaan minua. Ne täytyy selvittää.”

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi on työskennellyt psykologina vuodesta 1995 lähtien. Työuransa aikana hän on toiminut monipuolisesti terveydenhoidon eri tasoilla terveyskeskuksesta aikuispsykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Näin tehden töitä ennalta ehkäisevästä työstä psykoterapiaan ja kuntoutukseen. Pääsääntöisesti Hannele on työskennellyt nuorten ja aikuisten kanssa. Hannele työskenteli 15 vuotta opiskelijaterveydenhoidossa terapiapsykologina, ja vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut yksityisenä psykoterapeuttina. Tällä hetkellä Hannelen työnkuva painottuu työnohjaukseen ja kouluttamiseen. Hän kouluttaa Oulun, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen järjestämissä integratiivisissa psykoterapeuttikoulutuksissa, joista Oulun yliopiston koulutuksissa myös toimii vastaavana kouluttajana.

Hannele on valmistunut integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutiksi 2015. Hänellä on lisäksi yhteisöhoidon koulutus, joka antaa välineitä hoitoyhteisöjen kehittämiseen. Viimeisten vuosien aikana Hannele on ollut kiinnostunut rajatilatasoisten häiriöiden hoidosta sekä ahdistuneisuushäiriöistä. Tunteiden säätelyn ongelmat ja psykoterapeuttinen hoitosuhde niiden työstämisen tukena kiinnostavat häntä. Teoreettisesti Hannele on perehtynyt erityisesti mentalisaatioon perustuvaan työskentelyyn, valmistuu mentalisaatioterapeutiksi 6/2022 (Anna Freud Centre, kansainvälinen pätevyys). Lisäksi hän hyödyntää metakommunikaatiota ja dialogisuutta työotteessaan.

Muutoksen edistämiseksi Hannele on kiinnostunut myös erilaisten menetelmien käytöstä. Hänellä on pätevyydet NLP-Practitioner ja Mindfulness-ohjaajaHän on kiinnostunut myös kehopsykoterapeuttisesta työotteesta itsen rauhoittamisen ja tunteiden säätelyn tukena, virallisina pätevyyksinä hengitysohjaaja ja psykofyysinen psykoterapeutti.

Työotteeltaan Hannele on sekä asiakastyössä että työyhteisössä lämmin ja aktiivinen kehittäjä. Selkeys ja vastuullisuus on hänelle ominaista. Monipuolinen työhistoria antaa hänelle välineitä hoidon suunnitteluun ja arviointiin erilaisissa tilanteissa. Yhteisöissä Hannele haluaa viedä eteenpäin eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hannele psykoterapeuttina

Hannelen olemus on lämmin ja rauhoittava. Hänen vastaanotollaan oli tilaa pysähtyä eikä ollut painetta kiirehtiä eteenpäin. Hannele tuntui aina keskittyvän minuun ja jotenkin todella kuulevan ja tuntevan minun näkökulmani elämäni vaikeissa asioissa. Ehkä hän usein oli askeleen edellä omaa oivallustani, mutta auttoi kärsivällisesti minua oivaltamaan itse. Minusta tuntui, että hän todella arvosti minua ja välitti kokemuksestani, mutta samalla rohkaisi minua eteenpäin sopivaan tahtiin. Hänen kanssaan tuntui turvalliselta tutkia häpeällisiä puolia itsessäni. Terapeuttina Hannele tavallaan opetti minua oppimaan itsestäni ja kuuntelemaan kehoani sen sijaan, että opettaisi itse minua. Terapiaprosessin edetessä opin hiljalleen suhtautumaan itseeni lempeämmin ja hyväksyvämmin – tavalla, miten Hannele tuntui minuun suhtautuvan. Olen hyvin kiitollinen, että sain työskennellä Hannelen kanssa neljän vuoden ajan. Sillä on ollut merkittävä vaikutus elämääni.” –psykoterapiapalaute

”Hoidon aikana olen oppinut ymmärtämään mistä aluksi vain epämääräiseltä tuntuneessa pahassa olossani on ollut kysymys. Olen oppinut luottamaan sekä itseeni että toisiin. Olen saanut otteen asioistani ja tulevaisuuden ajatteleminen tuntuu nyt helpommalta.” –psykoterapiapalaute

“Terapeuttina Hannele näki ja ymmärsi minut ja asiani sekä asiantuntijuudella että sydämellään”. –psykoterapiapalaute

Hannele on terapeuttina rauhallinen, salliva, tilaa antava, lämpöinen ja lempeä”. –psykoterapiapalaute

Hannele kouluttajana

“Hannelen tapa kouluttaa on innostava ja monipuolinen. Hannele kytkee yhteen teoreettisempaa opetusta ja käytännönläheisempää kokemuksellista opetusta luontevasti, joka tekee psykoterapiatyön haastavistakin mielenterveyteen liittyvistä asioista ja ilmiöistä tavoitettavampia ja helpommin sisäistettäviä. Hannelen lempeä ja vastavuoroiseen keskusteluun innostunut ote rohkaisee osallistumaan keskusteluun, jolloin toteutuu vastavuoroinen keskustelu, oppiminen, yhdessä ideoiminen ja inspiroituminen.” –koulutuspalaute / Tiina Holopainen, pari – ja perhepsykoterapeutti

Kouluttajana erityisesti kokemukselliset harjoitukset ovat tärkeitä ja oppimista syventäviä. Kaiken kaikkiaan tykkään ja arvostan Hannelen taitoa käyttää myös kehollisia menetelmiä ja tuoda kehonäkökulmaa esille.” – koulutuspalaute / Miia Viiru, Psykologi, Integratiivinen psykoterapeutti

“Hannele on kouluttajana monipuolinen. Tiedon lisäksi häneltä saa ihania kokemuksia. Hän tekee koulutuksesta odotetun ja antoisan. Hannele on läsnä koulutettavia, ei itseään varten.” – koulutuspalaute

“Hannele on kouluttajana asiantunteva, vuorovaikutteinen ja innostava.” – koulutuspalaute

“Kouluttajana on asiansa osaava ja asioita rikkaasti kuvaileva.” – koulutuspalaute

“Omaa laajat tiedot esittäen ne kiinnostavasti ja havainnollisesti.” – koulutuspalaute

Hannele työnohjaajana

“Hannelen työnohjaus on ollut minulle merkittävä tuki työssäni perheneuvolassa. Keskustelut Hannelen kanssa ovat avanneet uusia näkökulmia asiakkaitteni tilanteisiin, ja syventäneet ymmärrystäni niistä monista erilaisista tekijöistä, jotka näihin tilanteisiin ovat heijastuneet. Erityisesti olen hyötynyt Hannelen kyvystä avata ihmisen mieleen liittyviä psyykkisiä prosesseja, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymisen taustalla. Haastavissa asiakastilanteissa työnohjaus on auttanut jäsentämään omaa toimintaani työntekijänä, ja ymmärtämään, mikä kulloinkin on työskentelyssä mahdollista ja oikea-aikaista. Hannelen lämmin ja viisas työnohjaus on ollut antoisaa ja merkinnyt minulle paljon!” -työnohjauspalaute / Saila Kallio, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti

“Yhteistyö Hannelen kanssa on auttanut minua monin tavoin. Hannele on työnohjaajana läsnä oleva ja aito. Hän uskaltaa ottaa kantaa ja ohjaa ajattelemaan asioita monipuolisesti. Samalla Hannele on myös herkkä aistimaan tunnelmia ja kuulemaan sanattomiakin viestejä – niitä, joiden tavoitetuksi tuleminen on psykoterapiatyössä kannattelevaa ja usein myös valaisevaa. Hannele ei ole viisaudestaan huolimatta ylivoimainen, vaan työskentelee aidossa, hengittävässä yhteistyössä.”  – työnohjauspalaute / Anna-Mari Nurminen, psykologi, PsM, kognitiivinen psykoterapeutti

“Työnohjaajana Hannele on auttanut ymmärtämään, miten potilaan mielenterveyden haasteet näyttäytyvät ja alkavat elää terapiasuhteen vuorovaikutuksessa potilaan ja terapeutin välillä. Olen saanut työnohjauksesta työkaluja, miten huomioida edellä mainittuja vuorovaikutukseen tulevia ilmiöitä ja vihjeitä sekä työskennellä niiden kanssa terapeuttina. Hanneleen tutkimaan kutsuva empaattinen ohjaustyyli on auttanut sitomaan käytännön terapiatyötä taustateoreettisiin näkökulmiin monipuolisesti, luovasti ja elävästi. Koen sen vuoksi kehittyneeni yksilöllisten hoitosuunnitelmien tekemisessä potilailleni ja koen olevani terapeuttina monipuolisempi. Samalla olen saanut turvallisessa ja luottamuksellisessa suhteessa tutkia omaa tapaani tehdä psykoterapiaa ja kehittää ammatti-identiteettiäni sekä itseäni.” – työnohjauspalaute / Tiina Holopainen, pari – ja perhepsykoterapeutti

“Hannelella on rauhallinen ja turvallisesti salliva ote työnohjauksessaan. Samalla hän kuitenkin haastaa ohjattavaa miettimään ja oivaltamaan oman työn kannalta olennaisia asioita.”  – työnohjauspalaute / Miia Viiru, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti

“Pidän Hannelen tavasta työnohjaajana olla läsnä, tarttua ja palata asioihin, luoda tilaa.” – työnohjauspalaute / Marjo Männistö, psykoterapeutti

“Työnohjauksen paras puoli on Hannelen kanssa siinä, että minusta hän tavoittaa sen missä kohtaa kasvuni on psykoterapeuttina tällä hetkellä. Esimerkiksi mitkä termit, teoriat ym. on tuttua, ja millä tavalla miellän asiakkaiden kokonaisuutta ja hän auttaa rakentamaan siihen päälle lisää. Hannelen osaamiseen ja ammattitaitoon on helppo luottaa. Hän ei ikinä hötkyile. Hänellä on paljon annettavaa, ja me pysytään aina sellaisella alueella että pystyn liittämään sitä uutta ajattelua ja tietoa ja pohdintaa siihen olemassa olevaan ymmärrykseeni.” – työnohjauspalaute / Erika Alaluusua, musiikkiterapeutti

”Hannelen työnohjattavana minulla on ollut tunne, että saantukea kysymyksissäni. Hannele herkästi huomaa, jos jokin asia jää vaivaamaan minua.” –psykologi Henna Penttinen

”Hannelen työnohjaus on käytännönläheistä.” –osallistujapalautetta ryhmätyönohjauksesta

Hannele esimiehen näkökulmasta

”Hannele on ammatillisesti pätevä, aktiivinen ja joustava. Työryhmässä hän on rakentava, hyvä jäsen osallistuen koko organisaation kehittämiseen.” – psykiatrian erikoislääkäri Timo Valtakoski

“Kaikessa tekemisessään Hannele on osoittanut ammattitaitoa ja yhteistyökykyä työryhmän jäsenenä. Hän on monilla tavoilla kehittänyt yhteistyötä eri ammattiryhmien ja toimijatahojen välillä. Hannele on ahkera, luotettava ja optimistisesti tulevaan suhtautuva työtoveri.” – psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Kaarina Pöllänen

“Hannelen työskentely ja ammattitaito on kaikilla osa-alueilla erinomaista. Työn laatu on kauttaaltaan tasaista ja luotettavaa. Hän on esimerkillisellä tavalla aktiivinen niin työn kuin itsensä kehittämisessä.” – esimiespalaute

Mäntysaari-Hetekorpi, H., Halonen, S., Söderholm, T-E., Häärä, K. ja Lindfors, B. Keho-mielityöskentely kehopsykoterapiassa ja muussa psykoterapiassa.  Suullinen esitys Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 12.2.2020.

Mäntysaari-Hetekorpi, H & Malmberg-Virta, A.  2018. Voiko stressinhallintaa opettaa ja oppia? Kokemuksia HOT-pohjaisesta Työvälineitä stressiin -ryhmästä. Suullinen esitys Nyyti ry:n opiskelijahyvinvoinnin verkostopäivässä. Jyväskylä 16.4.2018.

Mäntysaari-Hetekorpi, H.  2018.  Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely integratiivisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 15.2.2018.

Mäntysaari-Hetekorpi, H.  2017.  Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely relationaalisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Mentalisaatiokongressissa Turussa 21.11.2017

Mäntysaari-Hetekorpi, H. 2015. Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla oleva suojaton ja ristiriitainen itsekokemus psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Kognitiivinen psykoterapia 12 (1), 4-31.

Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1996. Parents’ Views on the Comprehensive School and its Development: a Finnish study. Scandinavian Journali of Educational Research 40 (3), 203-215.

Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1995. Vanhempien tyytyväisyys peruskoulun toimintaan ja koulunuudistuksia koskevat asenteet. Kasvatuslehti 3, 250-260.

Yhteystiedot

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Puh. 040 521 6542

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

Vastaanotto: Puistokatu, Jyväskylä