Hannele_Mantysaari-Hetekorpi_

  • Psykologian lisensiaatti
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykoterapeutti (kouluttajataso), integratiivinen suuntaus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työskentelykielet: suomi

“Pidän ihmisistä ja olen hyvin innostunut työstäni. Tilanteiden tutkiminen ja pohtiminen on minulle elämäntapa. Suhtaudun erilaisiin näkökulmiin avoimesti. Katson asioita myönteisesti ja uskon, että nauru todella pidentää ikää. Haluan ymmärtää kokonaisuuksia ja ristiriitaisuudet jäävät vaivaamaan minua. Ne täytyy selvittää.”

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi on työskennellyt psykologina vuodesta 1995 lähtien. Työuransa aikana hän on toiminut monipuolisesti terveydenhoidon eri tasoilla terveyskeskuksesta aikuispsykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Näin tehden töitä ennalta ehkäisevästä työstä psykoterapiaan ja kuntoutukseen. Pääsääntöisesti Hannele on työskennellyt nuorten ja aikuisten kanssa. Viimeiset 10 vuotta Hannelen päivätyö on ollut opiskelijaterveydenhoidossa terapiapsykologina. Vuodesta 2012 lähtien hän on toiminut myös yksityisenä psykoterapeuttina.

Hannele on valmistunut integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutiksi 2015. Hänellä on lisäksi Yhteisöhoidon koulutus, joka antaa välineitä hoitoyhteisöjen kehittämiseen. Viimeisten vuosien aikana Hannele on ollut kiinnostunut rajatilatasoisten häiriöiden hoidosta sekä ahdistuneisuushäiriöistä. Tunteiden säätelyn ongelmat ja psykoterapeuttinen hoitosuhde niiden työstämisen tukena kiinnostavat häntä. Teoreettisesti Hannele on perehtynyt erityisesti mentalisaatioon perustuvaan työskentelyyn. Lisäksi hän hyödyntää metakommunikaatiota ja dialogisuutta työotteessaan.

Muutoksen edistämiseksi Hannele on kiinnostunut myös erilaisten menetelmien käytöstä. Hänellä on NLP-Practitioner koulutus ja hän on valmistunut 2018 Mindfulness-ohjaajaksi. Hän on kiinnostunut myös kehopsykoterapeuttisista välineistä itsen rauhoittamisen ja tunteiden säätelyn tukena

Työotteeltaan Hannele on sekä asiakastyössä että työyhteisössä lämmin ja aktiivinen kehittäjä. Selkeys ja vastuullisuus on hänelle ominaista. Monipuolinen työhistoria antaa hänelle välineitä hoidon suunnitteluun ja arviointiin erilaisissa tilanteissa. Yhteisöissä Hannele haluaa viedä eteenpäin eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

“Kouluttajana on asiansa osaava ja asioita rikkaasti kuvaileva.” – osallistujapalautetta Johdatus psykoterapian prosesseihin ja hoitosuhteen ilmiöihin -koulutuksesta

“Omaa laajat tiedot esittäen ne kiinnostavasti ja havainnollisesti.” – osallistujapalautetta Nuoren henkinen hyvinvointi -koulutuksesta

”Hoidon aikana olen oppinut ymmärtämään mistä aluksi vain epämääräiseltä tuntuneessa pahassa olossani on ollut kysymys. Olen oppinut luottamaan sekä itseeni että toisiin. Olen saanut otteen asioistani ja tulevaisuuden ajatteleminen tuntuu nyt helpommalta.” –potilaspalaute

”Hannelen työnohjattavana minulla on ollut tunne, että saantukea kysymyksissäni. Hannele herkästi huomaa, jos jokin asia jää vaivaamaan minua.” –psykologi Henna Penttinen

”Hannelen työnohjaus on käytännönläheistä.” –osallistujapalautetta ryhmätyönohjauksesta

”Hannele on ammatillisesti pätevä, aktiivinen ja joustava. Työryhmässä hän on rakentava, hyvä jäsen osallistuen koko organisaation kehittämiseen.” – psykiatrian erikoislääkäri Timo Valtakoski

Mäntysaari-Hetekorpi, H.  2018.  Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely integratiivisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä 15.2.2018.

Mäntysaari-Hetekorpi, H.  2017.  Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla olevan suojattoman ja ristiriitaisen itsekokemuksen käsittely relationaalisessa psykoterapiassa. Suullinen esitys Mentalisaatiokongressissa Turussa 21.11.2017

Mäntysaari-Hetekorpi, H. 2015. Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla oleva suojaton ja ristiriitainen itsekokemus psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Kognitiivinen psykoterapia 12 (1), 4-31.

Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1996. Parents’ Views on the Comprehensive School and its Development: a Finnish study. Scandinavian Journali of Educational Research 40 (3), 203-215.

Räty, H, Snellman, L., Mäntysaari-Hetekorpi, H, & Vornanen, A. 1995. Vanhempien tyytyväisyys peruskoulun toimintaan ja koulunuudistuksia koskevat asenteet. Kasvatuslehti 3, 250-260.

Yhteystiedot

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Puh. 040 521 6542

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

Vastaanotto: Puistokatu, Jyväskylä