katja-kurri

  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykologian tohtori
  • Psykoterapeutti (vaativa erityistaso, Kelan palveluntuottajarekisterissä), integratiivinen suuntaus
  • Työskentelykielet suomi, englanti

“Haluan lisätä asiakkaideni kykyä ymmärtää itseään ja toisiaan. Se on prosessi, joka on yleensä täynnä iloa, rakkautta, surua ja kaipuuta. Tämä on kauneinta mitä voin ajatella tekeväni, terapia-, työnohjaus- ja koulutustyössä”.

Katja on työskennellyt psykologina vuodesta 1997 alkaen. Hän on työuransa aikana toiminut sekä kliinisenä psykologina ja psykoterapeuttina että tutkijana ja kouluttajana Jyväskylän yliopistossa. Psykologian tohtoriksi Katja valmistui 2005 psykoterapiatutkimuksen alueelta. Tutkimus lähestyi psykoterapiaa keskusteluna, mikä kuvaa Katjan ajatusta auttamistyöstä erityisenä keskustelun ja vuorovaikutuksen muotona. Vuosina 2011-2014 Katja toimi Helsingin yliopistollisen sairaalan psykologina kehittämistehtävässä, jonka keskeisin tehtävä oli laatia psykoterapiasoveltuvuuden arviointimenetelmä HUS:in käyttöön.

Psykoterapeuttina Katja on työskennellyt yksityisvastaanotolla vuodesta 2005 alkaen ja valmistui 2012 kouluttajapsykoterapeutiksi (VET). Viime vuosina Katjan kiinnostus on psykoterapian ohella yhä enemmän siirtynyt työnohjaukseen ja koulutukseen. Keskeinen kiinnostus tällä alueella on tutkia vuorovaikutushoidon mahdollisuutta kehittää potilaan kykyä mentalisaatioon, eli olemiseen suhteessa omaan ja toisen ajatuksiin ja tunteisiin. Tutkijanura jatkuu tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Relational Mind”, jossa kerätään pariterapiasessioista autonomisen hermoston reaktioita, sosiaalista organisoitumista (dialogi ja muu vuorovaikutus) sekä psykologisesta tapahtumista (itsearvioinnit ja sisäiset dialogit) koskevaa tietoa. Katjan tutkimus suuntautuu vuorovaikutuksen alueelle.

Katja on terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana aktiivinen, lämmin, empaattinen ja utelias löytämään uutta. Hänen mielestään työ merkitysten maailmassa on yhteisen löytämisen, rakentamisen ja tutkimisen tie.

Yhteystiedot

Email: katja.s.kurri@gmail.com

Vastaanoton osoite Mannerheimintie 40 a 24, Helsinki

Snellman, O., Seikkula, J., Wahlström J. & Kurri, K. (2014) Aikuisten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten mielenterveyden ja psyykkisten ongelmien erityispiirteet.  Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 51: 203-222.

Paunio, T., Lindfors, O., Kalska, H., Karlsson, H., Kurri, K., Lehtovuori, P., Melart, P., Melartin, T., Näätänen, P., Pirkola, S., Wahlström, J. (2012) Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa. Lääkärilehti 37,  2547-2553.

Kurri, K. (2012) Mitä psykoterapeutin on hyvä tietää keskustelun kulusta? Teoksessa: Eronen, S. & Lahti-Nuuttila P. (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisenmlähestymistavan perusteita. s. 297-321.Helsinki: Edita.

Kurri, K. (2010) Samanlaisia asiakkaita? Terapeuttien hämmennys homo-, lesbo-, bi- ja transparien kanssa työskenneltäessä. Teoksessa Liisa Tuovinen ym. (toim.) Tulla nähdyksi totena: Sukupuolisen moninaisuuden ja seksuaalisen suuntautumisen kohtaaminen.

Kurri, K. Yhteistyösuhteen luominen asiakkaan kotona toteutuvassa terapiassa. Perheterapia 1/2008.

Kurri, K. (2007) Ongelmanmäärittely asiakkaan ja terapeutin yhteistyönä. Psykologia 6, 412-421.

Kurri, K. & Wahlström, J. (2007) Reformulating agentless talk in psychotherapy. Journal of Text and Talk 27(4).

Kurri, K. (2006) Terapeutti moraalisena toimijana pariterapiassa. Perheterapia 4, 6-17.

Kurri, K. (2005) Invisible moral order: agency, accountability and responsibility in therapy talk. Academic dissertation. Jyväskylä, University of Jyväskylä.

Kurri, K. & Wahlström, J. (2005) Placement of responsibility and moral reasoning in family therapy. Journal of Family Therapy 27(4), 352-369.

Kurri, K. & Wahlström, J. (2003) Negotiating clienthood and moral order of a relationship in couple therapy. Teoksessa Hall, C., Juhila, K., Parton, N. & Pösö, T. (toim.) Constructing clienthood in social work and human services. Interaction, identities and practices. s. 62-70. London: Jessica Kingsley Publishers.

Kurri, K. & Wahlström, J. (2001) Dialogical Management of morality in domestic violence counselling. Feminism and Psychology 11, 187-208.

Kurri, K. (1997) Ammattietiikka ja vallankäyttö ? Psykologit lesbouden rakentajina. Teoksessa: Lehtonen, J., Nissinen, J. & Socada, M. (toim.) Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki: Edita, 48-60.

Kongressiesitelmät

Kurri, K, Wahlström, J., Karvonen, A, Kykyri, V-L., Seikkula, J., Penttonen, M. (2014) Psykologia-kogressi Joensuu. Tunteet, puheentavat, positiot ja suhdenevottelut pariterapian intensiivisissä hetkissä.

Kurri, K, Wahlström, J., Karvonen, A, Kykyri, V-L., Seikkula, J., Penttonen, M. (2014) Qualitative Research in Mental Health. Emotions, discourse, positionings, and relationship negotiations in intense moments in couple therapy.

Kurri, K. (2014) Qualitative Research in Mental Health. Conversational positions, moral order and agency constructions in couple therapy.

Kurri, K. (2012) 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters of the Society for Psychotherapy Research , Porto. Agentic positions as focal points of therapy interaction.

Kurri, K. (2011) Mieli 2011, Vaasa. Työntekijän ja asiantuntijan eettinen kuorma.

Kurri, K. (2010) You, me and the llness: Moral Order and Agency in Couple Therapy. Qualitative Research in Mental health, Nottingham.

Kurri, K. (2008) Self Disclosure as a therapeutic tool. Qualitative Research in Mental Health, Tampere.

Kurri, K. (2005) Psykoterapeuttinen keskustelu moraalisen vuorovaikutuksen näyttämönä. Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto.

Kurri, K. (2004) Sanat eivät riitä kertomaan. Psykologia-kongressi ”Onk tunteit”, Turku.

Kurri, K. (2003) Psykoterapia merkitystyönä. Kulttuurintutkimuksen päivät, Helsinki.

Kurri, K. (2002) Asiakkuuden ja moraalisen järjestyksen neuvotteleminen pariterapiassa. Perheterapiakongressi, Kuopio.

Kurri, K. (2002) Asiakkuusneuvottelu pariterapiassa. Psykologia-kongressi, Jyväskylä.

Kurri, K. (1998) Dialogical management of morality in domestic violence counselling. International conference on discourse & social order, Birmingham.

Kurri, K. (1997) Lesbian mothers and psychologists. European congress on lesbian and gay well-being, Helsinki.