Salla_Vuoristo-Myllys

  • Psykologian tohtori ja valtiotieteiden kandidaatti
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykoterapeutti (ylempi erityistaso), integratiivinen suuntaus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työterveyspsykologi
  • Työnohjaaja (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen 2,5-vuotinen koulutus)
  • Mindfulness-ohjaaja -koulutuksessa
  • Työskentelykielet: suomi ja englanti

”Työtäni leimaa vahva kiinnostus ja uteliaisuus ihmiselämän psyykkisiin ulottuvuuksiin, mikä on motivoinut minua kehittämään ammattitaitoani läpi urani. Työotteessani yhdistyy empaattisuus ja hyväksyvyys sekä analyyttinen ja tutkiva työote. Työssäni tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen, sovittelevuus ja hyväksyvyys.”

Salla Vuoristo-Myllys on työskennellyt psykologina vuodesta 2001. Sitä edeltävää työkokemusta Sallalla on mm. henkilöstö- ja rekrytointialan työtehtävistä. Salla työskenteli uransa alussa viiden vuoden ajan aikuispsykiatrialla ja toimi tuona aikana myös paikallisen kriisityöryhmän johtajana. Ryhmän tehtävänä oli tarjota psyykkistä tukea ja apua odottamattomien tapahtumien, kuten onnettomuuksien jälkeen. Vuodesta 2004 lähtien Salla on työskennellyt alkuun osa-aikaisesti ja sittemmin kokoaikaisesti työterveyspsykologina ja psykoterapeuttina yksityisellä terveydenhuollon palveluntarjoajalla. Salla on työskennellyt myös osa-aikaisena terapeuttina yksityisellä, alkoholiongelmien hoitoon keskittyvällä klinikalla. Salla on tehnyt työnsä ohella väitöskirjan ja väitteli psykologian tohtoriksi maaliskuussa 2014. Väitöskirjan aihe koski alkoholiongelmien hoidon tuloksellisuutta luonnollisessa hoitoympäristössä.

Työuransa aikana Salla on pitänyt työhyvinvointipäiviä, koulutuksia ja luentoja esimiehille sekä työntekijöille, luotsannut työyhteisöjen kehittämishankkeita, antanut työnohjauksia, järjestänyt sovitteluja,  tehnyt yksilökonsultaatio- ja terapiatyötä sekä viimeisimmäksi toiminut yrittäjänä. Salla on työterveyspsykologina ja terapeuttina empaattinen, tavoitesuuntautunut ja hyväksyvä. Terapiatyötä Salla tekee eniten kognitiivisesta ja kognitiivis-analyyttisesta viitekehyksestä sekä soveltaa työssään mindfulness -ajattelutapaa.Työntekijänä Sallaa pidetään diplomaattisena, keskustelevana ja tavoitteellisena. Salla pitää myös mindfulness -koulutuksia työyhteisöille.

Salla työskentelee nykyisin Helsingissä sijaitsevan Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy:n toimitusjohtajana. Salla on yksi Kompin perustajajäsenistä. Sallan tavoitteena on kehittää Kompista korkeatasoinen, moniammatillinen ja tutkimusnäyttöön perustuvien palvelujen keskus.

“Kouluttaja oli asiantunteva ja sai aikaa paljon keskustelua. Koulutuksesta jäi paljon eväitä sekä itselle että työhön.” -palaute hoitoalan työyhteisöstä jaksamista tukevan koulutustilaisuuden jälkeen.

“Käyntisi jälkeen me ollaan oltu täällä mietteliäitä, myönteisellä tavalla.. Ihmiset ovat ottaneet vastuuta omasta käyttäytymisestään ja ollaan kyetty taas juttelemaan asioista” -palaute pienen työyhteisön konfliktitilanteen selvittelyn jälkeen.

“Uskallan terapian ansiosta elää rohkeammin ja saan etäisyyttä ahdistaviin ajatuksiini.” -palaute lyhytterapiassa käyneeltä potilaalta.

“Työhösi ollaan ollut tosi tyytyväisiä ja saamasi palaute potilailta on ollut ihan poikkeuksetta positiivista.” -palaute työtoverilta (työterveyslääkäri).

“Sun kanssa on aina yhtä mukavaa ja helppoa tehdä yhteistyötä.” -palaute (työterveyshoitaja).

 

Yhteystiedot

Salla Vuoristo-Myllys

Puh. 045 131 1945

www.komppi.net

Email: salla.vuoristo-myllys@komppi.net

Vastaanotto: Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi Oy, Vuorikatu 6, 00100 Helsinki.