Psykologisen tutkimuksen avulla selvitetään asiakkaan tai potilaan ongelmien laatua, suunnitellaan hoitoa tai arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa potilasta jäsentämään omaa tilannettaan sekä antaa välineitä itsetuntemukseen ja elämänhallintaan. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on antaa muille työntekijöille uusia näkökulmia potilaan hoitoon ja sen tavoitteisiin.

Psykologisen tutkimuksen keskeinen työväline on kliininen haastattelu, jonka avulla kartoitetaan elämänhistoriaa, nykytilannetta ja tulevaisuuden suuntia. Haastattelun lisäksi käytetään erilaisia psykologisia testejä ja itsearviointilomakkeita. Tutkimusjakso loppuu palautekertaan, jossa käydään läpi psykologin kirjoittama lausunto tutkimuksen tuloksista. Psykologin lausunto voi pitää sisällään kuvauksia tutkittavan minäkuvasta, voimavaroista, oireista ja ongelma-alueista, arvioita hoitomotivaatiosta, toimintakyvystä ja kuntoutumisen ennusteesta, suosituksia hoidon tavoitteista ja siitä, mitä hoidossa tulisi erityisesti huomioida.

 

PSYKOLOGIT

Gudrun Kristmansdottír

  • Tutkimukset diagnostiikan tueksi.

 

Risto Valjakka

Olen tehnyt yksittäisiä psykologin tutkimuksia ostopalveluna koulutoimelle, sosiaalitoimelle, lasten- ja nuorisopsykiatrialle, työterveyshuollolle ja vakuutusyhtiölle sekä itse aikaa varanneille.

  • Kyky- ja oppimistutkimukset.
  • Tunne-elämän tutkimukset.
  • Työkyvyn tutkimukset.
  • Tutkimukset diagnostiikan tueksi.
  • Suppeat psykologin tutkimukset hoidon tehostamiseksi ja suuntaamiseksi.

”Riston psykologinlausunnot ovat selkeitä, ymmärrettäviä, keskittyvät olennaiseen ja ottavat kantaa kysyttyihin asioihin. Lausunnot ovat tiiviitä ja suosituksissa otetaan hyvin huomioon, mitä palveluja alueella on todella tarjolla”. – Kaarina Arola, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

 

Vojna Tapola

Olen tehnyt yksittäisiä psykologin tutkimuksia ostopalveluna aikuispsykiatrialle, työterveyshuollolle ja itse aikaa varanneille.

  • Kyky- ja oppimistutkimukset.
  • Työkyvyn tutkimukset.
  • Tutkimukset diagnostiikan tueksi.