Työnohjaus on tavoitteellista oman työn ja sen käytäntöjen tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se auttaa jaksamaan työssä, pysymään työkykyisenä ja tekemään työnsä paremmin.

Yksilötyönohjauksessa työnohjattava jäsentää työhönsä, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kokemuksia.

Yhteisötyönohjauksessa työryhmä tai työyhteisö pyrkii kehittämään ja jäsentämään omaa toimintaansa.

Hallinnollisessa työnohjauksessa esimies tai esimiesryhmä voi saada tukea, palautetta ja uusia näkökulmia omien ja työyhteisönsä ongelmien ratkaisemiseen, muutosprosesseihin ja työyhteisön ihmissuhdekysymyksiin.

Potilastyönohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisena. Siinä pyritään yhdessä kokeneen saman tai lähialan työntekijän kanssa jäsentämään ja syventämään kuvaa omasta työskentelystä tietyn potilaan kanssa, tutkitaan ongelmatilanteita ja suunnitellaan jatkotoimia.

TYÖNOHJAAJAT

Sanna Aulankoski

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus
 • Hallinnollinen työnohjaus

Lotta Heiskanen

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)

Kirsi Honkalampi

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus

Hanna Koivisto

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus

Katja Kurri

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Hallinnollinen työnohjaus

Gudrun Kristmansdottír

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus

Tuomas Lassinantti

 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus
 • Hallinnollinen työnohjaus

Minna Martin

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yhteisötyönohjaus

“Hannele on laaja-alainen työnohjaaja. Eniten puhetta on mentalisaatiosta pintaa syvemmältä ja se yhdistyy hämmästyttävän saumattomasti kehollisuuteen. Erityisesti tykkään siitä, miten Hannele osaa luoda turvallisen ilmapiirin jossa saa olla keskeneräinen ja silti jää olo, että kyllä mä jotain osaankin”.

Anne Paulo-Tuovinen

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)

Henna Penttinen

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)

Satu Pihlaja

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus

Mirja Sarkkinen

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen), myös ns. suorana työnohjauksena.

Vojna Tapola

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yksilötyönohjaus
 • Yhteisötyönohjaus
 • Hallinnollinen työnohjaus

Risto Valjakka

 • Potilastyönohjaus (yksilö- ja ryhmämuotoinen)
 • Yhteisötyönohjaus

Risto tuntee laaja-alaisesti ja syvällisesti psykoterapian teoriaa ja tutkimusta. Hänen kykynsä vetää se käytännön tasolle, eli tilanteisiin vastaanotolla, potilaan näkökulmaan, tunteisiin ja ajatuksiin ja oman tapani tehdä työtä hakemiseen, on juuri sitä mitä tällä hetkellä kaipaan työnohjaukselta. Olen saanut joka kerralta mukaani jotain, mikä auttaa ymmärtämään potilasta tai itseäni, ja auttaa pääsemään eteenpäin.” Ulla Sairanen, psykoterapeutti YET, psykiatrinen sairaanhoitaja

Atte Varis

 • Yhteisötyönohjaus