• Terveyspskologian erikoispsykologi (PsL)
  • Psykoterapeutti (YET), kognitiivinen suuntaus
  • Kivun psykologian asiantuntijakoulutus (30op)
  • Hengitysohjaajakoulutus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työskentelykielet: suomi

Anna Valjakka on työskennellyt psykologina vuodesta 2003. Anna työskenteli uransa alussa kuntoutustutkimuspoliklinikalla ja tämän jälkeen kahdeksan vuoden ajan kipupoliklinikalla. Työhön liittyi kipupoliklinikan toiminnan kehittämistyötä, psykologisia tutkimuksia ja arviointeja, potilaiden psykologista yksilö- ja ryhmähoitoa sekä moniammatillisessa työryhmässä tehtävää yhteistyötä. Näiden vuosien aikana hän alkoi toimia myös kouluttaja-, työnohjaus- ja asiantuntijatehtävissä kivun psykologian ja laajemmin terveyspsykologian alueella.

Anna työskenteli 2012-2016 aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä aikuispsykiatrian yksikössä. Työhön kuului terapeuttista hoitosuhdetyötä, työryhmätyöskentelyä sekä psykologisia tutkimuksia ja arviointeja eri asiakasryhmien parissa. Näiden vuosien aikana Anna perehtyi myös päihdepsykiatristen potilaiden hoitoon. Vuodesta 2017 alkaen Anna on työskennellyt yksityisyrittäjänä psykologina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Kognitiivisena psykoterapeuttina Annan työskentelyn perusta on asiakkaan ajatusten ja tunteiden yhteinen tutkiminen asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta käsin. Anna on psykoterapeuttina lämmin ja salliva, ja korostaa terapeuttisen yhteistyösuhteen merkitystä psykoterapiassa. Anna on erityisen kiinnostunut skeema- ja moodityöskentelystä sekä myötätuntokeskeisestä lähestymistavasta psykoterapiassa.

”Työskentelyni perusta on asiakkaan ajatusten ja tunteiden tutkiminen hänen yksilöllisestä tilanteestaan käsin.”

Yhteystiedot

050 302 1644, anna.valjakka@asiantuntijapsykologit.fi
Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi, Käsityökatu 41, 70100 Kuopio