Kouluttaja: Annarilla Ahtola

Koulutuksen tavoite on tarkastella konsultatiivista työotetta psykologin työssä. Mitä konsultaatio tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Miten konsultaatio sopii ja on sovellettavissa omaan työhöni?

Koulutus on tarkoitettu asiakas- tai potilastyötä tekeville psykologeille. Koulutus sisältää luento-opetusta, pienryhmätyöskentelyä sekä harjoituksia. Koulutuksen kesto 2 tuntia–2 päivää. Osallistujamäärä sopimuksen mukaan.