Kouluttaja: Annarilla Ahtola

Koulutuksen tavoite on tutkia oman kunnan/koulun varhaiskasvatus–esiopetus–perusopetus-jatkumon siirtymävaiheita ja niiden kehittämistarpeita kokemusperäisen ja tieteellisen tutkimustiedon valossa. Millä tavalla eri ammattiryhmät voivat toimia niin, että siirtymät onnistuvat? Millaista nivelvaiheyhteistyön tulisi olla? Milloin psykologia tarvitaan – ja mihin?

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle sekä johdolle. Koulutus sisältää luento-opetusta sekä pienryhmätyöskentelyä. Koulutuksen kesto 2–6 tuntia. Osallistujamäärä sopimuksen mukaan.