Risto_Valjakka

  • Psykoterapian erikoispsykologi (PsL)
  • Psykoterapeutti (kouluttajataso), integratiivinen suuntaus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työskentelykielet: suomi ja englanti

”Pidän työstäni ja olen utelias löytämään siitä uutta. Suhtautumisessani elämään ja ihmisiin hyväntuulinen optimismi yhdistyy perusnegatiivisuuteen ja mustaan huumoriin. Arvoiltani olen ryhmäpelaaja ja pienempien puolella”.

Risto Valjakka on työskennellyt psykologina vuodesta 2003. Risto oli seitsemän vuotta pienen terveydenhuollon kuntayhtymän ainoana psykologina, jossa  työkenttänä oli neuro- ja oikeuspsykologin töitä lukuunottamatta kaikki psykologityön terveydenhuollossa alueet. Vuodesta 2010 hän on työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lasten, nuorten ja aikuisten parissa avohoidossa ja osastolla, työterveyshuollossa ja pitänyt yksityisvastaanottoa.

Risto on työuransa aikana perehtynyt erityisesti ahdistuneisuuden ja käytöshäiriöiden psykoterapeuttiseen hoitoon, lasten tunne-elämän tutkimuksiin sekä masennuksen ja dementian arvioimiseen.

Risto on terapeuttina salliva, rauhallinen, tavoitesuuntautunut ja suoraviivaisuuteen saakka maanläheinen. Työntekijänä häntä pidetään tehokkaana, muiden kanssa hyvin toimeen tulevana ja selkeästi potilaille viestivänä. Risto on toiminut Kognitiivinen psykoterapia – lehden päätoimittajana vuodesta 2012.

”Tykkäsin rauhallisesta ja jäsentyneestä tyylistä, se auttoi minua kasaamaan itseni ahdistusteni kanssa.” – Potilaspalaute

“Risto osaa työnohjaajana ottaa eri tilanteet huomioon ammattitaitoisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hänellä on empaattinen, mutta tarvittaessa myös huumorintajuinen työote” – Eevi Korvensyrjä (psykologi)

”Työskentelin Riston kanssa vuoden lastenpsykiatrian poliklinikalla. Riston kanssa on mukava työskennellä, koska hän on työssään nopea ja joustava ja erittäin ammattitaitoinen. Risto saa hyvän kontaktin sekä lapsiin että vanhempiin, ja kykenee ohjaamaan ja tukemaan työryhmää hankalissa tilanteissa”. – Annamari Salmivalli (Lastenpsykiatriaan erikoistuva LL, vt osastonylilääkäri)

Yhteystiedot

Risto Valjakka

Puh. 050 587 2013

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

Vastaanotto: Kirkkokatu 33 B, Kuopio (alin kerros, summerissa ”psykoterapeutit”)

Valjakka, R. (2013) Hätäiset johtopäätökset ja haavoittava varmuus. Kognitiivinen psykoterapia 10 (1), 18-26.

Valjakka, R. (2013) The effect of psychological rigidness on the clinical accuracy of the Personal Meaning Questionnaire. Posteri. 43th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Valjakka, R. (2012) Henkilökohtaisten merkitysten kysely PMQ-D2:n erottelutarkkuus. Posteri. Psykologia 2012 – kongressi.

Valjakka, R. (2011). Haitallinen perfektionismi kahden aiemmin työuupuneen naisen psykoterapiassa. Kognitiivinen psykoterapia 8(1), 20-44

Valjakka, R. (2011). Motivational goals and their fulfilment in different personal meaning organisations. Posteri. 41th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 31.8.-3.9.2011.

Valjakka, R., & Tiuranimi, J. (2010). Motivationaaliset tavoitteet aikuisiän kiinnittymistyypeissä ja merkitysorganisaatioissa. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto 11.-12.2.2010.

Tiuraniemi, J., & Valjakka, R. (2010). Tavoitteet ja muutosprosessi psykoterapiassa. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto 11.-12.2.2010.

Valjakka, R., & Tiuraniemi, J. (2009). Adult Attachment and Differences in Motivational Goal Fulfilment Posteri. 39th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 16.-19.9.2009.

Valjakka, R. (2008). Early Maladaptive Schemas In Personal Meaning Organisations. Posteri. 38th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 10.-13.9.2008.

Valjakka, R. (2007). Kyselylomake henkilökohtaisen merkitysorganisaation määrittämiseen? Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 15.2. Jyväskylän yliopisto.

Valjakka, R. (2006). PMQ-D kyselyn rakentaminen. Kognitiivinen psykoterapia 3 (2), 88-104

Valjakka, R. (2004). Motivationaalinen orientaatiokäyttäytyminen ja opettajasuhde 5-6 -vuotiailla.Posteri, Psykologia 2005 – kongressi.