Kouluttaja: Annarilla Ahtola

Koulutuksen tavoite on konkretisoida yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuoltotyön sisältöjä. Millä tavoin koulussa tai oppilaitoksessa voidaan edistää hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia? Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa jäsennetään tarkastelemalla tavoitteiden asettelua, toimenpiteitä ja seurantaa.

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle sekä johdolle. Koulutus sisältää luento-opetusta sekä pienryhmätyöskentelyä. Koulutuksen kesto 2–6 tuntia. Osallistujamäärä sopimuksen mukaan.