• Psykologian lisensiaatti
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykoterapeutti (YET), integratiivinen suuntaus
  • Työskentelykielet suomi ja englanti

”Olen innostunut työstäni ja haasteet motivoivat minua, iloitsen jos voin työssäni kehittää ja löytää jotain uutta. Tyyliltäni olen aktiivinen ja keskusteleva, ja myös pohdiskeluun taipuvainen. Yhdessä pohtiminen, todesta ottaminen ja hyväksyvä suhtautuminen kuvaavat työskentelyäni yksilöterapiassa.”

Satu Pihlaja on työskennellyt kliinisenä psykologina vuodesta 2005. Työkokemusta Sadulla on myös muun muassa työpsykologisesta henkilöarvioinnista, akateemisen kirjoittamisen opettamisesta ja ohjaamisesta. Satu työskenteli psykologin uransa alussa psykiatrisessa sairaalassa, sekä akuutilla että kuntoutusosastoilla, tehden psykologisia tutkimuksia ja arviointia sekä työtä perheiden kanssa. Kliinisessä työssään Satu on suuntautunut enenevässä määrin arvioinnin, psykoterapian ja kehittämistehtävien suuntaan. Integratiivinen psykoterapiakoulutus oli merkittävä kehitysaskel ja sen aikana tehty oma tutkimus liittyi psykoterapiasoveltuvuuden arviointiin. Satu on tällä hetkellä kouluttajapsykoterapeutiksi valmistavassa koulutuksessa, josta valmistuu 2018, ja orientoituu sen myötä yhä enemmän kouluttamis- työnohjaus- ja kehittämistehtäviin. Hän aloittelee väitöskirjatutkimusta nettiterapian terapeuttituesta.

Satu on osallistunut aktiivisesti työpaikoillaan organisaation kehittämiseen psykologin uransa alusta saakka. Vuodesta 2009 alkaen hänen työnkuvaansa on kuulunut 50% työpanos HUS:n verkkopalveluiden kehittämisprojekteissa, joissa Satu on ollut tekemässä ja laajentamassa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua sekä ollut kehittämässä HUS:n nettiterapiaohjelmia. Hän kouluttaa ja työnohjaa nettiterapeutteja ja on ollut kirjoittamassa ohjelmien pohjalta työstettyjä Duodecimin kustantamia itsehoitokirjoja. Satu on aktiivisesti osallistunut projektin osalta myös tieteellisiin kongresseihin, joissa hän on pitänyt esityksiä nettiterapioista.

Sadun osaamista leimaa halu oppia lisää ja kiinnostusten laaja-alaisuus. Hän on opiskellut valmistumisen jälkeen työ- ja organisaatiopsykologiaa, perehtynyt kliiniseen neuropsykologiaan, psykologisiin arviointimenetelmiin, psyykkisiin traumoihin, psykoterapiaan ja lyhytpsykoterapiaan.

Työyhteisössä Satu on aktiivinen yhteistyön organisoija. Hän on perustanut työpaikalle ammatillista lukupiiriä, case-tapausten käsittelytapaamisia, vertaistyönohjausta. Satu on työskentelytyyliltään nopea ja intensiivinen ja nauttii itsenäisestä työskentelystä hyvää yhteistyötä arvostaen. Hän tekee yhteistyötä yliopisto-opetuksen kanssa ja ohjannut työssään opiskelijoita kliinisten tapaustutkimusten kursseilla.

“Koulutus oli päivien kohokohta minulle… Sinulla on hyvä positiivinen, eikä liian jäykkä tyyli.” – palaute kirjoittamalla viestimistä ja nettiterapiaa käsittelevään koulutuspäivään osallistuneelta psykologilta, Elise Hakala, psykologi

”Mua auttoi se, kun täällä sai olla oma itsensä” – palaute psykoterapia-asiakkaalta kolmen vuoden terapian jälkeen

“Tukenut ammatillisella osaamisellaan pitkäjänteisesti akuuttiklinikan toimintaa ja tavoitteita, ollut aktiivisesti mukana kehittämis- ja konsultaatiotyössä ja omalla osaamisellaan lisännyt merkittävästi koko klinikan osaamista” – palaute yksikön esimieheltä työsuorituksesta palkitsemisen yhteydessä

 

Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2015) Irti murehtimisesta. Duodecim

Pihlaja, S. (2014) Metakognitio ja aggressiivisuus epävakaan potilaan psykoterapiassa. Kognitiivinen Psykoterapia 11 (1), 28-47.

Pihlaja, S. & Koivisto, E-M. (2014) Nettiterapiahoito vuorovaikutuksen näkökulmasta. Suullinen esitys. Psykologia 2014 –kongressi.

Pihlaja, S. (2013) Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Lisensiaatintyö, Helsingin yliopisto.

Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2014) Irti alkoholista. Duodecim

Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Holi, M. & Joffe, G. (2013) Irti paniikista. Duodecim

Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Holi, M. & Joffe, G. (2013) Irti masennuksesta. Duodecim

Pihlaja, S. (2013) Masennuksen hoito internet-pohjaisella psykoterapiaohjelmalla. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 15.2. Jyväskylän yliopisto.

Pihlaja, S. (2013) Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 14.2. Jyväskylän yliopisto.

Pihlaja, S. (2012) Example and effectiveness of web-based computerized cognitive psychotherapy for social phobia in Finnish student population. Verbal presentation. Nordic Congress for Student Health.

Pihlaja, S. (2014) Apua masennukseen nettiterapiasta. Suullinen esitys. Psykologia 2012 –kongressi.

Yhteystiedot

Satu Pihlaja

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

www.satupihlaja.com