Sanna Aulankoski

 • Työyhteisökonfliktien sovittelu
 • Ristiriitojen ratkonta esimiestyössä
 • Työyhteisön hyvinvointi ja valmentava esimiestyö
 • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa asiakastyössä

Kirsi Honkalampi

 • työnohjaaminen
 • ratkaisukeskeinen terapiamenetelmä

Minna Martin

 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus
 • Esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Somatisointi, psykosomatiikka
 • Psykologiset tekijät painonhallinnassa
 • Tietoisuustaidot ja hengitys painonhallinnassa
 • Nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne
 • Vuorovaikutustaidot, hengittävä ja turvallinen ihmissuhde
 • Ryhmätoiminta, hyvinvointiryhmien ohjaaminen, ryhmänohjaajien peruskoulutus
 • Suun terveydenhuolto: psykologin näkökulma narskutteluun, hammashoitopelkoon sekä vuorovaikutukseen hoitotiimissä
 • Suosittelen luentojen yhteyteen aihepiiristä riippuen käytännön harjoituksia, esimerkiksi hengitysharjoituksia, tietoisuustaitoharjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä jne.

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

 • Psykoterapiasuhteen merkitys muutoksessa
 • Psykoterapiasuhde tunteiden säätelykehityksen tukena
 • Integratiivinen asiakaslähtöinen lähestymistapa mielenterveyden häiriöiden hoidossa
 • Integratiivinen näkökulma masennuksen, ahdistuneisuuden tai tunne-elämän epävakauden psykologiseen hoitoon
 • Sosiaalisen jännityksen psykologinen hoito
 • Psykofyysiset menetelmät ja kehollisuus psykoteraipassa
 • Mentalisaatioon perustuva työote

Mirja Sarkkinen

 • Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi, hoito ja psykoterapia

 Risto Valjakka

 • Ahdistuneisuus osana psykiatrisia häiriöitä
 • Tunteiden säätelyn vaikeudet
 • Perfektionismi ja itsekriittisyys
 • Myötätuntokeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia
 • Hoidon tehostaminen: tavoitteenasettelu, lopettamisankkurit, muutosvaiheen mukainen hoito
 • Tunne-elämän psykologinen arviointi (aikuiset, lapset, nuoret)
 • Alkavan muistisairauden tunnistaminen (psykologit, muistihoitajat)
 • Stressi, työssä jaksaminen, palautuminen
 • Etätyöhön liittyvät psykologiset tekijät
 • Univaikeudet ja niiden hoito

Atte Varis

 • Työssäjaksaminen, työuupumus ja -kuormituksen rajaaminen
 • Stressinhallinta ja palautuminen
 • Esimiestyö
 • Työyhteisöjen koulutukset
 • Uhka- vaara- ja kriisitilanteiden hallinta ja traumatisoituminen
 • Defusing ja debriefing