Ryhmämuotoiset lyhythoidot ovat tietyn teeman ympärille rakennettuja määrämittaisia kokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on tavallisesti opettaa uusia ja vahvistaa olemassa olevia keinoja itsen auttamiseksi, auttaa jäsentämään tiettyä ongelmaa tai avata ja syventää ajattelua ja osallistujien kokemusta jostain rajatusta oman elämän alueesta. Ne harvemmin ovat riittäviä hoitokeinoja itsessään, vaan ennemmin tehostavat olemassa olevaa muuta hoitoa tai tukevat ymmärryksen rakentumista itsestä. Suomen asiantuntijapsykologien jäsenet tarjoavat alla olevia ryhmämuotoisia lyhythoitoja julkisille tai yksityisille organisaatioille myytävänä pakettina. Vertaistuki on olennainen osa ryhmämuotoisen lyhythoidon vaikutusta, mutta nämä lyhythoidot eivät perustu siihen vaan ennalta päätettyihin sisältöihin.

 

Jännittäjien ryhmä

 • Ohjaaja Minna Martin
 • Kahdeksan tapaamista, osallistujamäärä 5-9.
 • Tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan omia jännittämisen kokemusta ylläpitäviä suhtautumis- ja toimintatapojaan, ja opetella keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan.

Hengityskoulu

 • Ohjaaja Minna Martin
 • 12 tapaamista, osallistujamäärä 6-10.
 • Tavoitteena on löytää keinoja rauhoittaa itseä, ilmaista tunteita, asettaa rajoja ja lisätä kehotietoisuutta. Monenlaiset somaattiset oireet ja hengitysvaikeudet laukeavat hengityskoulussa.

Keinoja itsen rauhoittamiseen

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Kahdeksan tapaamista, osallistujamäärä 5-9.
 • Tavoitteena on tukea osallistujia lääkkeettömissä ahdistuksen lievittämiskeinoissa, jotta haitallisten keinojen rinnalle tulisi rakentavampia. Näitä ovat erilaiset rentoutustekniikat, selviytymisajatukset, myötätuntoinen sisäinen puhe, keholliset maadoittamistekniikat, huomion siirtäminen, rakentava sisäinen puhe ja murehtimisen säätely.
 • Keinoja itsen rauhoittamiseen – ryhmiä on vedetty aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla, päiväosastolla ja lukioikäisille kouluterveydenhuollossa.

Uniryhmä

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Neljä tapaamista ja seurantakerta, osallistujamäärä 5-9.
 • Tavoitteena on auttaa osallistujia saamaan jäsentyneempi kuva univaikeuksistaan ja kokeilemaan järjestelmällisesti muutamaa itsestä mielekkäimmältä tuntuvaa lääkkeetöntä keinoa niiden lievittämiseksi.
 • Uniryhmiä on vedetty aikuispsykiatrian poliklinikalla, päiväosastolla, työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa.

Häpeästä jämäkkyyteen

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Seitsemän tapaamista, osallistujamäärä 5-9.
 • Tavoitteena on auttaa osallistujia itselle haittaa tuottavien häpeän tunteiden kanssa, jäsentää kunkin osallistujan henkilökohtaisia esteitä jämäkälle vuorovaikutukselle alistuvan tai hyökkäävän sijaan ja tukea rakentavien selviytymiskeinojen käytössä hankalissa ihmissuhdetilanteissa.
 • Häpeästä jämäkkyyteen – ryhmiä on vedetty aikuispsykiatrian poliklinikalla ja päiväosastolla.

Ongelmanratkaisutaidot

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Neljä tapaamista ja seurantakerta, osallistujamäärä 5-9. Ryhmiä on vedetty aikuispsykiatrian päiväosastolla ja lastenpsykiatrian poliklinikalla potilaiden vanhemmille.
 • Tavoitteena on opetella käytännön tai ihmissuhteiden ongelmien jäsentämistä, ratkaisumahdollisuuksien etsimistä ja toteuttamista sekä esteiden toteutukselle yli pääsemistä. Jokainen osallistuja tulee ryhmään tietyn yksittäisen ongelman kanssa, jonka kautta ongelmanratkaisua opetellaan.

Stressi ja sen lievittäminen

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Neljä tapaamista ja seurantakerta, osallistujamäärä 5-9. Ryhmiä on vedetty aikuispsykiatrian päiväosastolla ja työterveyshuollossa.
 • Tavoitteena on saada jäsentyneempi kuva itseä kuormittavista asioista, itselle tyypillisistä stressireaktioista ja itselle toimivista stressin lievittämisen käytännön keinoista.

Elämän kriisit ja niistä selviytyminen

 • Ohjaaja Risto Valjakka
 • Neljä tapaamista, osallistujamäärä 5-9. Ryhmiä on vedetty aikuispsykiatrian päiväosastolla ja perusterveydenhuollossa.
 • Tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään paremmin omien elämänkriisiensä tai äkillisten haavoittavien kriisien vaikutuksia itseen sekä tapahtumahetkellä että nykyisessä elämässä.