Työterveyspsykologisten palvelujen tarkoituksena on parantaa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tehokkuutta. Työterveyspsykologin yksilövastaanottokäyntien tavoitteena on työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kartoitus ja tuki. Käyntien määrä riippuu työnantajan tekemästä työterveyshuollon sopimuksesta.

Työpaikkaselvityksiin kuuluvat perusselvitykset, suunnatut selvitykset ja erityisselvitykset.

Työyhteisön hyvinvoinnin tukeen ja työilmapiirikartoituksiin kuuluvat työyhteisöjen hyvinvointitutkimukset ja -kyselyt ja näiden pohjalta suunniteltavat jälkiprosessit.

Esimiesten, johdon ja HR:n tukeen kuuluvat yksilö- ja ryhmätapaamiset, valmennusprosessit, varhaisen välittämisen mallit ja muut esimieskoulutukset.

Tukitoimiin kriisitilanteissa ja traumaattisten tilanteiden jälkipuintiin kuuluvat yksilö- ja ryhmämuotoinen akuutti defusing ja jälkipuinti (debriefing) sekä yksilön ja yhteisön toimintakyvyn palauttamiseen suunnatut jälkihoidolliset toiminnot.

Konfliktitilanteiden ratkaisuun kuuluvat konflikti- ja riitatilanteiden selvittely ja sovittelutyö sekä työyhteisön toimivuuden edistäminen.

Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät kattavat useita erilaisia koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia. Teemoina voi olla muun muassa työhyvinvointi, työkuorman hallinta sekä työssä jaksaminen ja palautuminen.

Johdon valmennus on prosessiluontoinen sarja yksilötapaamisia, joiden tavoitteena on oman johtajuuden tehostaminen yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti.

TYÖTERVEYSPSYKOLOGIT

Sanna Aulankoski

 • Yksilökonsultaatiot
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työyhteisön hyvinvoinnin tuki ja työilmapiirikartoitukset
 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Tukitoimet kriisitilanteissa ja traumaattisten tilanteiden jälkipuinti
 • Konfliktitilanteiden ratkaisu
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät
 • Johdon valmennus

Kirsi Honkalampi

 • Työyhteisön hyvinvoinnin tuki ja työilmapiirikartoitukset
 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Tukitoimet kriisitilanteissa ja traumaattisten tilanteiden jälkipuinti
 • Konfliktitilanteiden ratkaisu

Katja Kurri

 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät

Tuomas Lassinantti

 • Yksilökonsultaatiot
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työyhteisön hyvinvoinnin tuki ja työilmapiirikartoitukset
 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät
 • Johdon valmennus

Minna Martin

 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät

Henna Penttinen

 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät

Vojna Tapola

 • Yksilökonsultaatiot
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työyhteisön hyvinvoinnin tuki ja työilmapiirikartoitukset
 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Tukitoimet kriisitilanteissa ja traumaattisten tilanteiden jälkipuinti
 • Konfliktitilanteiden ratkaisu
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät
 • Johdon valmennus

Risto Valjakka

 • Yksilökonsultaatiot
 • Konfliktitilanteiden ratkaisu
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät

Atte Varis

 • Yksilökonsultaatiot
 • Työpaikkaselvitykset
 • Työyhteisön hyvinvoinnin tuki ja työilmapiirikartoitukset
 • Esimiesten, johdon ja HR:n tuki
 • Tukitoimet kriisitilanteissa ja traumaattisten tilanteiden jälkipuinti
 • Konfliktitilanteiden ratkaisu
 • Työterveyspsykologian koulutukset ja kehittämispäivät
 • Johdon valmennus