Psykoterapia on terveydenhuollon toimintaa, jota antaa koulutettu psykoterapeutti. Hoito pääosin tapahtuu keskustelemalla, mutta tämän tukena usein käytetään mielikuvatekniikoita ja kehollisten keinojen auttaa itseä opettelua. Sen yleisenä tavoitteena on uudenlaisen suhteen muodostaminen ongelmallisiin kokemuksiin, jotka liittyvät itseen ja vuorovaikutussuhteisiin, ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä tukea ihmisen kykyä ratkaista itse omia ongelmiaaan. Tähän pyritään itseymmärryksen lisääntymisen, uudenlaisen toiminnan ja uudenlaisen ajattelun kautta, jotta psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky paranisivat ja elämässä toistuvat oireet ja ongelmat lievittyisivät tai poistuisivat. Psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Hoidon kesto määritellään tavoitteiden mukaisesti, kymmenestä kerrasta useaan vuoteen. Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä suurimmalle osalle asiakkaista.

PSYKOTERAPEUTIT

Sanna Aulankoski

 • Sijainti: Helsinki
 • Suuntaus: ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia pariskunnan hoitona tai yksilöpsykoterapian osana
 • Ei tällä hetkellä uusia asiakkaita

Lotta Heiskanen

 • Sijainti: Jyväskylä
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Ei tällä hetkellä uusia asiakkaita

Kirsi Honkalampi

 • Sijainti: Kuopio, Joensuu
 • Suuntaus: ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia pariskunnan hoitona tai yksilöpsykoterapian osana

Outi Kalla

 • Sijainti: Jyväskylä
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt. Paniikkihäiriö. Psykosomaattiset häiriöt.

Hanna Koivisto

 • Sijainti: Jyväskylä
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Masennus-ja ahdistuneisuushäiriöt. Paniikkihäiriö. Psykosomaattiset häiriöt.

Katja Kurri

 • Sijainti: Helsinki
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • tällä hetkellä ei uusia asiakkaita

Gudrun Kristmansdottír

 • Sijainti: Espoo
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Syömishäiriöt. Kehonkuvahäiriöt. Keholliset psykoterapiamenetelmät.

Minna Martin

 • Sijainti: Turku
 • Suuntaus: kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Ryhmäpsykoterapia: psykofyysinen ryhmäpsykoterapia psykoterapiakoulutuksessa oleville opiskelijoille
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Psykofyysisesta työotteesta kiinnostuneet. Jännittäjät, ahdistuneet, stressaantuneet. Somaattisesti oireilevat. Urheilijat.

Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

 • Sijainti: Jyväskylä
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Ahdistuneisuushäiriöt. Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus. Nuoren aikuisen identeettikehityksen vaikeudet. Tunteiden säätelyn vaikeudet. Psykoterapiasuhde tunteiden säätelyn kehityksen tukena.

“Koska jokainen polku on erilainen, tarjoaa Hannele terapeuttina yksilöllisen tavan lähestyä haastavia elämäntilanteita. Vastaanotolla on lämmin, avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, jonka mahdollistaa terapeutin aito läsnäolo. Hannelen persoona herättää luottamusta, jonka avulla hän onnistuu luomaan ympärilleen turvallisen tunnelman. Hannelen tarjoama terapia antaa tilaa ennen kaikkea yksilön omille tarpeille ja toiveille, joiden käsittelyssä hänellä on erinomainen tilannetaju” – psykoterapiapotilas

“Terapiassa on lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri ja saan puhua aina niistä asioista, jotka tuntuvat tärkeiltä juuri sillä hetkellä. Asioita käsitellään arkisten tilanteiden kautta. Aina kun olo paranemisen suhteen on ollut toivoton, Hannele on jaksanut kannustaa eteenpäin ja muistuttaa, että muutos vie oman aikansa” – psykoterapiapotilas

Anne Paulo-Tuovinen

 • Sijainti: Kuopio
 • Suuntaus: kognitiivinen psykoterapia
 • Yksilökäynnit

Henna Penttinen

 • Sijainti: Jyväskylä
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana

Satu Pihlaja

 • Sijainti: Helsinki
 • Suuntaus: integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana

Mirja Sarkkinen

 • Sijainti: Espoo
 • Suuntaus: integratiivinen ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia (vastaanotolla tai kotikäynteinä)
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Vanhemmuuteen siirtyminen ja raskausajan vuorovaikutuspsykoterapia. Synnytyspelon ja -trauman vuorovaikutushoito. Vauvan tai pikkulasten vanhempien mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät vuorovaikutusongelmat. Autismin varhainen tunnistaminen ja vuorovaikutushoito. Vammaisen tai kroonisesti sairaan lapsen vanhemmuus. Naisen elämänkaaren kriisi- tai käännekohdat.

Vojna Tapola

 • Sijainti: Joensuu
 • Suuntaus: ratkaisukeskeinen ja integratiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Ryhmäpsykoterapia (ei Kelan palveluntuottajarekisterissä)
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Itseä vahingoittava käyttäytyminen. Persoonallisuushäiriöt. Traumat.

”Terapiaistuntojen kautta opin näkemään omia mahdollisuuksia paremmin ja uskalsin tarttua niihin” -potilaspalaute

”Armollisuus itseään kohtaan ja anteeksianto olivat parasta!” -potilaspalaute

Risto Valjakka

 • Sijainti: Kuopio
 • Suuntaus: integratiivinen ja kognitiivinen psykoterapia
 • Yksilöpsykoterapia
 • Parikäynnit: mahdollisia yksilöpsykoterapian osana
 • Erityisosaamiset ja -kiinnostukset: Ahdistuneisuus. Nuorten käytöshäiriöt. Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus. Tunteiden säätelyn vaikeudet. Perfektionismi, itsekritiikki. Psykoosista toipuvan psykoterapia.
 • tällä hetkellä ei uusia asiakkaita

 ”Risto antaa tilaa mutta pitää keskustelun olennaisessa. Hän auttaa muistamaan tavoitteet ja sen, että niitä kohti ollaan jatkuvasti edetty. Se auttoi, kun psykoterapian tuoma muutos välillä tuntui hitaalta, vaikka olikin jatkuvaa ja tuloksia tuli tosi paljon. Se, ettei terapiassa ollut kiireen tai pakon tuntua oli loppujen lopuksi omalla kohdallani erittäin hyvä asia, ei paineita kun niitä ottaa niin helposti muutenkin” – perfektionismin ja toistuvan masennuksen vuoksi psykoterapiassa ollut potilas

”Ajan mittaan opin luottamaan siihen, että jos olin taas möhlinyt jotain Risto suhtautuu lempeästi ja uteliaasti niin että omakin huomio siirtyy niinkuin huomaamatta itsen inhoamisesta ja tekojen märehtimisestä niiden syihin, ajatusten ja tunteiden pohtimiseen” – itsetuhoisuuden, masennus- ja ahdistuspuuskien ja ihmissuhdeongelmien vuoksi psykoterapiassa ollut potilas