gudrun_kristmansdottir

  1. Psykoterapian erikoispsykologi (PsL)
  2. Kouluttajapsykoterapeutti (VET), integratiivinen suuntaus
  3. Kelan palveluntuottajarekisterissä
  4. Työskentelykielet: suomi, englanti, islanti

Gudrun on toiminut psykologina vuodesta 2000 lähtien. Valmistuttuaan maisteriksi hän työskenteli viisi vuotta erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatriassa ja kohtasi monenlaisia nuorten ongelmia ja perheitä. Nuoret syömishäiriöpotilaat ja heidän perheensä koskettivat erityisesti hänen sydäntään ja syntyi voimakas tarve ymmärtää paremmin syömishäiriötä sairastavien nuorten mieltä ja oireiden funktiota.

Päämääränään oppia lisää hän aloitti vuonna 2005 psykologina yksityisessä Syömishäiriökeskuksessa Helsingissä, jossa hän työskenteli kolme vuotta psykologina ja terapeuttina sekä terapiayksikössä että osastolla. Terapiayksikössä hän hoiti nuoria ja aikuisia syömishäiriötä sairastavia potilaita. Osastolla hän työskenteli terapeuttina, ohjasi erilaisia potilasryhmiä ja osallistui potilaiden arkeen, muun muassa ruokaili heidän kanssaan. Kokemus oli hyvin arvokas ja auttoi häntä ymmärtämään syömishäiriötä sairastavien sisäistä maailmaa.
Vuonna 2008 hän siirtyi takaisin HYKS:n nuorisopsykiatrialle, jossa oli kehitteillä uusi nuorten syömishäiriöyksikkö. Hän osallistui uuden yksikön kehittämiseen ja oli mukana laatimassa hoitomallia nuorten syömishäiriöpotilaiden hoitoon. Vuonna 2011 hän siirtyi nykyiseen työtehtäväänsä YTHS:ssä (ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Helsingissä) syömishäiriöasiantuntijaksi ja terapiapsykologiksi. YTHS:ssä hän hoitaa nuoria aikuisia ja on mukana syömishäiriöasiantuntijana työryhmässä.

Gudrun valmistui 2010 integratiivisen psykoterapian erikoispsykologiksi ja vuonna 2015 kouluttajapsykoterapeutiksi (VET). Hänellä on ollut yksityisvastaanotto vuodesta 2011. Gudrunin erityisosaamista ovat syömishäiriöiden mieli, hoito ja psykoterapeuttinen prosessi. Kehonkuvahäiriöt ja keholliset terapeuttiset menetelmät ovat myös Gudrunin erityisosaamisalueita. Gudrunilla on ryhmäliikuntaohjaajakoulutus, hän on työskennellyt liikunta-alalla 25 vuotta ja kouluttanut ryhmäliikuntaohjaajia ja personal trainereita kehonkuva- ja syömishäiriöistä. Potilaiden hoitamisen lisäksi Gudrun on konsultoinut ja työnohjannut ammatti-ihmisiä syömishäiriöpotilaiden hoidosta ja myös kouluttanut syömishäiriöistä ja kehonkuvahäiriöistä eri puolella Suomea.

”Minulle tärkeintä työssäni on asiakkaan aito empaattinen kohtaaminen. Jokaisen asiakkaani ainutlaatuinen tarina kiinnostaa ja koskettaa minua ja koen olevani etuoikeutettu, kun asiakas päästää minut tutkimaan hänen kanssaan sisäiseen maailmaansa. Toivon herättäminen, ja asioiden näkeminen myös huumori n kautta ovat hyvin keskeisiä elementtejä tavassani tehdä töitä. Terapiatyöskentelyni perustuu luontevasti sekä sanojen että kehonkokemusten tutkimiseen.”

Yhteystiedot

0405811838
liikkuvamieli@gmail.com
Töölöntorinkatu 1 B
00260 Helsinki