Mirja Sarkkinen

  • Psykologian lisensiaatti
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutti (VET) ja integratiivinen psykoterapeutti (YET)
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä (integratiivinen psykoterapia/nuoret ja aikuiset)
  • Työskentelykieli: suomi

”Nautin monipuolisesta työstäni varhaisen vuorovaikutuksen ja integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Työskentelyotteessani olen aktiivisesti ja empaattisesti myönteistä yhteistyösuhdetta rakentava ja ylläpitävä. Tarvittaessa haastan kuitenkin niin itseni kuin asiakkaanikin pois tutulta mukavuusasueelta. Sitoudun tulosvastuulla työtehtäviini. Käytän paljon töissäni ja ylipäätään elämässäni – myös vaikeiden asioiden äärellä, yhteisesti vuorovaikutuksessa rakentuvaa, lempeää huumoria. Niin kauan kun voi hymyillä myös itselleen, asiat eivät voi olla aivan toivottomalla tolalla.”

Mirja Sarkkinen on työskennellyt psykologina vuodesta 1993. Ikuisen opiskelijan tyyliin uraan on kuulunut jatkuva kouluttautuminen kliinikkona ja psykoterapeuttina: varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutiksi (VET) Mirja valmistui vuonna 2003 ja psykologian lisensiaatiksi, psykoterapian erikoispsykologiksi ja integratiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2010. Keväällä 2015 hän valmistuu integratiiviseksi kouluttajapsykoterapeutiksi.

Mirja on keskittynyt urallaan varhaiseen vuorovaikutukseen, ja on yksi alan suomalaisista pioneereista niin varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa ja psykoterapiassa, kouluttamisessa, työnohjauksessa kuin asiantuntija- ja kehittämistoiminnassa. Ennen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymistään vuonna 2011, Mirja toimi 9 vuotta  vauvaperhepsykologina HUS/Jorvin lastenpsykiatrian SYLKKY-vauvaperhetyöryhmässä Espoossa.

Mirja on ollut vahvasti mukana kehittämässä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelmaa Suomessa. Hän toimii tällähetkellä vastuukouluttajana ja koulutustyönohjaajana Varsinais-Suomen lääkäripalvelu Oy:n (2011-2015) ja Helsingin yliopiston (2013-2017) järjestämissä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelmissa. Psykoterapiakouluttamisen ohella Mirja kouluttaa paljon erilaisista varhaisen vuorovaikutuksen teemoista yksittäisissä koulutuspäivissä tai prosessikoulutuksissa.

Erityisinä kliinisen kiinnostuksen kohteina Mirjalla ovat äidin masennus ja muut vanhemman mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät vuorovaikutushoidot, raskausajan vuorovaikutusriskit ja niiden hoito ja psykoterapia sekä vauvan autistisen kehitystendenssin varhainen tunnistaminen ja vuorovaikutushoito. Mirjan yksilöpsykoterapiatyön kiinnostuksen kohteet liittyvät pienten lasten äitien mielenterveysongelmiin, vammaisen tai kroonisesti sairaan lapsen vanhemmuuteen ja naisen elämänkaaren kriisi- ja käännekohtiin. Potilastyönohjauksessa hän kokee erityisen mielekkääksi suorat potilastyönohjausprosessit, joissa on tarpeenmukaisesti mahdollista tavata yhdessä potilasta tätä ja tämän perhettä hoitavan työntekijän tai työryhmän kanssa ja joskus laajemmassa verkostossakin. Tämänkaltainen, useinmiten ryhmämuotoinen ”on line”-potilastyönohjaus toimii hyvin varhaisen vuorovaikutuksen hoidon uusien työotteiden ja -muotojen kehittämisessä ja juurruttamisessa esim. vauva- ja pikkulapsipsykiatristen tai kolmannen sektorin ns. vaativan vauvaperhetyön työryhmien hoitokäytännöiksi.

Asiantuntija- ja kehittämistehtävistä Mirjalla on kokemusta mm. erilaisista hankkeista niin julkisella kuin kolmannella sektorilla.

Yhteystiedot

Mirja Sarkkinen

Puh. 040 842 3456

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

Postiosoite: Ratakuja 4 B 26, 01300 Vantaa

Kotisivu: www.mirjasarkkinen.fi

 

Sarkkinen, M. (1996). Psykologia -johdantokurssi. Toimitettu oppikirja. Ylen TV1 opetusohjelmien avoin yliopisto.

Nurmi, A. & Sarkkinen, M. (2001). Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, tutkiminen ja hoitaminen -hanke Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, v. 2000-2001. Raportti Turun terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta. Turun kaupungin terveystoimen julkaisuja N:O 7:2001.

Sarkkinen, M. (2002). Vauvan ja depressiivisen äidin vuorovaikutussuhteen hoito – psykodynaamisia, äidin ja vauvan psykoterapian näkökulmia. Psykoterapia (3), s. 196-212.

Sarkkinen, M. (2003). Masentunut äiti – tyydyttävän äitiydenkokemuksen ulkopuolella. Kirjassa: Vauvan ja äidin varhainen vuorovaikutus (toim. Niemelä-Siltala-Tamminen). WSOY.

Sarkkinen, M. (2003). Dyadinen vauvan ja masentuneen äidin kotikäyntihoito. Kirjassa: Vauvan ja äidin varhainen vuorovaikutus (toim. Niemelä-Siltala-Tamminen). WSOY.

Sarkkinen, M. & Juutilainen, K. (2007). Vauvaperheen masentunut äiti neuvolassa. Neuvolatyön käsikirja, s.  316-334. Tammi.

Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2007). Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa. Neuvolatyön käsikirja, s.  105-110. Tammi.

Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2007). Vauvaikäisten autismiriskin tunnistaminen ja vuorovaikutushoito. Neuvolatyön käsikirja, s.  282-286. Tammi.

Sarkkinen, M. (2008). Sylkkyyn! – vauvapsykiatrista, hoidollista ja psykoterapeuttista vauvaperhetyötä mahdollistamassa. Kuvaus Sylkky-vauvaperhetyöstä ja raportti HUS/Jorvin sairaalan alueella (Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi) vuosina 2002-2007 lastenpsykiatrian valtionavuilla toteutetuista vauva- ja pikkulapsipsykiatrisista kehittämishankkeista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.

Sarkkinen, M. & Juutilainen, K. (2011). Synnytyksenjälkeinen masennus. Kirjassa: Masennus, toim. Heiskanen-Huttunen-Tuulari, Duodecim.

Sarkkinen, M. & Savonlahti, E. (2014). Raskausajan vuorovaikutuspsykoterapia. Psykoterapia-lehti 33(2), s. 93-110.