Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujia sen tunnistamisessa, millä tavalla tiettyjen potilaiden kanssa työskentely kuormittaa heitä tunnetasolla ja tekee vaikeaksi toimia ammatillisesti. Tunnistamisen lisäksi koulutuksessa käydään läpi käytännön keinoja päästä jumiutuneessa tai kuormittavassa vuorovaikutuksessa eteenpäin. Opetusmuodot ovat luennointi ja pienryhmätyöskentely omien potilastapausten kautta.

Koulutus on suunnattu vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus on yhden päivän mittainen, ja osallistujia voi olla maksimissaan 24. Se voidaan toteuttaa myös pelkkänä luentona, jolloin kesto on kaksi ja puoli tuntia eikä osallistujamäärälle ole ylärajaa. Koulutus on laajennettu Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän ja sosiaalitoimen henkilöstölle toteutetusta persoonallisuushäiriöisen potilaan kanssa pärjääminen – koulutuksesta.

Koulutuksen aihepiirit ovat tunteiden tarttuminen, huolta herättävä potilas, ärsyttävä potilas, keinottomuutta herättävä potilas ja potilas jonka kanssa on helposti varpaillaan, sekä potilaan esteet muutokselle, katkosten yhteistyösuhteessa käsittely, halun muuttua ja halun pysyä samana tasapaino sekä hoidon sovittaminen muutoksen vaiheen mukaiseksi.