Kouluttaja: Risto Valjakka

Ahdistuneisuus liittyy lähes kaikkiin psykiatrisiin häiriöihin. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille jäsentynyt kuva erilaisista näkökulmista ahdistuneisuuteen ja käytännön osaamista ahdistuneisuuden lääkkeettömistä lievittämiskeinoista. Koulutus painottuu käytännön harjoittelun kautta tulevaan omakohtaiseen kokemukseen. Tarkoituksena on, että osallistuja pystyy koulutuksen jälkeen vetämään ryhmän itsenäisesti. Opetusmuotoja ovat harjoitukset, rooli- ja pienryhmätyöskentely sekä luennointi.

Koulutuksen kohderyhmä on psykiatrian ammattihenkilöt. Siihen on osallistunut psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja -sosiaalityöntekijöitä sekä toimintaterapeutteja. Koulutusta on toteutettu kolme- ja kaksipäiväisenä. Osallistujamäärä on 11-17. Kolmepäiväisenä toteutettaessa ensimmäinen päivä oli tietopainotteinen ilman ylärajaa osallistujamäärälle. Koulutus on toteutettu kolmesti Psykologiainstituutin järjestämänä 2013-2015 ja kolmesti Porin psykiatrian poliklinikan sisäisenä koulutuksena 2010-2012.

Koulutuksen sisältö perustuu kouluttajan omaan Keinoja itsen rauhoittamiseen – taitoharjoitteluryhmään. Koulutuksessa käydään läpi 8 kerran lyhytryhmäinterventio potilaille, joilla on vaikeuksia ahdistuneisuuden kanssa pärjäämisessä. Intervention tavoitteena on auttaa potilaita rauhoittamaan itseään erilaisilla lääkkeettömillä keinoilla.

Rakentavia keinoja ahdistuneisuuden lievittämiseen ovat erilaiset rentoutustekniikat, selviytymisajatukset, myötätuntoinen sisäinen puhe, huomion siirtäminen, mielikuvaharjoitukset, haitallisen sisäisen puheen tunnistaminen, stressinhallinta ja selviytymissuunnitelman tekeminen. Ryhmä on 8 kerran lyhytinterventio potilaille, joilla on vaikeuksia ahdistuneisuuden sietämisessä. Ryhmä on rakennettu näyttöön perustuvien ahdistuneisuuden psykoterapeuttisten hoitokeinojen ympärille, ja siinä käytettävät tekniikat ovat helposti siirrettävissä osaksi yksilöhoitoa. Ryhmään on osallistunut neuroottis-, persoonallisuushäiriö- ja psykoottistasoisista vaikeuksista kärsiviä potilaita. Ryhmät ovat potilaiden ja heidän keskustelutyöntekijöidensä palautteen sekä oiremittarien mukaan olleet tuloksellisia.

Koulutus painottuu käytännön harjoittelun kautta tulevaan omakohtaiseen kokemukseen. Tarkoituksena on, että osallistuja pystyy koulutuksen jälkeen vetämään ryhmän itsenäisesti. Koulutus on suunnattu ammattihenkilöille.

Osallistujapalautteiden mukaan:

”Toimivantuntuinen menetelmä ahdistuksesta kärsivien henkilöiden ryhmäterapiaan. Hyvä, persoonallinen koulutusote”.

 “Menetelmä tuotiin selkeästi esille, omalle toimintatavalle vahvistusta, oma työssäjaksaminen lisääntyi rentouttavan ja mukavan koulutuksen ansiosta.” 

 ”Pidin erityisesti siitä, että oli keskusteluosuuksia. Koulutettavia huomioiva rauhallinen toimintaote tuntui hyvältä”.