Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa muutosten työyhteisössä tai työn puitteissa vaikutuksista yksilö- ja ryhmätasolla, tavoista päästä solmukohdista eteenpäin ja yksittäisten työntekijöiden ja johdon mahdollisuuksista lieventää kielteisiä vaikutuksia prosessin eri vaiheissa, stressistä ja sen hallintakeinoista. Opetusmuodot ovat luennointi, ryhmäkeskustelu siitä miten tietosisältö on sovellettavissa omaan organisaatioon, pienryhmätyöskententely stressin lievittämiskeinoista sekä rentoutus- ja mielikuvaharjoitus. Ote on osallistava.

Koulutuksella ei ole tiettyä kohderyhmää. Se on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena, kolmesta kuuteen tuntiin. Koulutuksessa ei ole ylärajaa osallistujien määrälle, mutta eniten siitä on saatu irti alle 40 hengen ryhmissä keskustelevuuden vuoksi.

Koulutus on aiemmin toteutettu suomeksi Ala-Satakunnan kansalaisopistojen henkilöstölle, valtion tietohallinnon työntekijöille, Säkylän kunnan opetushenkilöstölle, Läntisen Suomen käräjäoikeuksien toimistohenkilökunnalle ja MedAvanten eurooppalaiselle henkilökunnalle.

Osallistujapalautteiden mukaan:

”Herätti ajatuksia omasta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista”

”Hauska, maanläheinen ja itse ajattelemaan kutsuva kokonaisuus”