Henna Penttinen

  • Psykologian tohtori
  • Psykoterapian erikoispsykologi
  • Psykoterapeutti (kouluttajataso), integratiivinen suuntaus
  • Kelan palveluntuottajarekisterissä
  • Työskentelykielet: suomi ja englanti

“Työssäni parasta on se, kun pääsen tutustumaan asiakkaideni erilaisiin tilanteisiin; jokaisella on oma, ainutlaatuinen tarinansa, jota vähitellen rakentuvan luottamuksen myötä saan kunnian seurata.”

Hennan työhistoriaan sisältyy 14 vuoden kokemus yliopistomaailmasta. Valmistuttuaan psykologian maisteriksi v. 2000 hän työskenteli 5 vuotta Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa psykologian yliopistonopettajana. Tämän jälkeen hän siirtyi Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle v. 2005, jossa hän toimi opetustehtävissä, psykologina psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla sekä tohtorikoulutettavana. Omaa psykoterapia-vastaanottoa Henna on pitänyt vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013-2018 Henna työskenteli julkisen terveydenhuollon puolella osa-aikaisena (50%) psykologina Keski-suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian poliklinikalla Laukaassa. Tämän lisäksi hän piti omaa vastaanottoa sekä toimi työnohjaajana ja kouluttajana integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Syksystä 2018 lähtien hän on toiminut kokoaikaisena yrittäjänä. Nykyisin työnkuva koostuu terapiavastaanottotyöstä, psykoterapiatyön yksilö- ja ryhmätyönohjauksista sekä kouluttajan töistä integratiivisissa psykoterapeuttikoulutuksissa Jyväskylän yliopistossa, Oulun yliopistossa sekä Itä-Suomen yliopistossa.

Hennan erityisosaamista ovat psykoterapiasuhteessa työskentely (psykoterapeuttinen allianssi, allianssikatkokset, metakommunikointi), kiintymyssuhteiden merkitys, lähikehityksen vyöhykkeellä työskentely, psykoterapeuttiset muutosprosessit yleensä sekä terapeuttisen muutoksen luonne. Väitöskirjassaan hän tarkasteli terapeuttisen muutosprosessin luonnetta erityisesti sosiaalisen ahdistuneisuuden hoidossa. Hennalla on laaja-alainen kokemus erilaisten mielenterveyden häiriöiden parissa työskentelystä: osaamisalueita ovat erilaiset ahdistus- ja mielialahäiriöt, persoonallisuushäiriöt sekä trauman (myös kiintymyssuhdetrauman) aiheuttamat haasteet mielenterveydelle, mm. dissosiaatiohäiriöt. Hennaa on luonnehdittu rauhalliseksi ja helposti lähestyttäväksi, opettajana ja kouluttajana innostavaksi ja opiskelijat/ koulutettavat huomioon ottavaksi. Henna pyrkii työssään huomioimaan aina kunkin asiakkaan ainutlaatuisuuden, pyrkien integratiivisena psykoterapeuttina työskentelemään kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja historian huomioiden. Erityisen tärkeinä psykoterapiassa vaikuttavina tekijöinä hän näkee terapeuttisen yhteistyösuhteen laadun sekä luottamuksen.

Yhteystiedot

Henna Penttinen

Puh. 040 363 3123

Email: etunimi.sukunimi@asiantuntijapsykologit.fi

Vastaanotto: Vaasankatu 2 B, 40100 Jyväskylä

Penttinen, H., Wahlström, J., & Hartikainen, K. (2017). Assimilation, reflexivity, and therapist responsiveness in group psychotherapy for social phobia : A case study. Psychotherapy Research, 27 (6), 710-723. doi:10.1080/10503307.2016.1158430

Penttinen, H. & Wahlström, J. (2013). Progress in Assimilation of Problematic Experience in Group Therapy for Social Phobia: A Subgroup Analysis. Journal of Contemporary Psychotherapy, 43, 123-132.

Penttinen, H., Wahlström, J. & Kuusinen, K-L. (2013). Self-descriptions of socially phobic persons in short-term group psychotherapy. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 15, 76-91.

Penttinen, H. (2012). Psykoterapeuttinen muutosprosessi – yksilöitymistä vai minähahmoja? Kognitiivinen psykoterapia (2).