Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ajantasaista tutkimustietoa paniikkihäiriöstä ja sosiaalisten tilanteiden pelosta, niiden erottamisesta toisistaan ja käsitteellistämisestä sekä käsitteellistämiseen perustuvasta hoidosta kognitiivisen psykoterapian ja ahdistuneisuuden lääkkeettömien lievittämiskeinojen avulla. Opetusmuotoja ovat luennointi, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely.

Koulutuksen kohderyhmä on psykiatrian ammattihenkilöt. Koulutus on yksipäiväinen. Osallistujamäärälle ei ole ylärajaa.