Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ajantasaista tutkimustietoa pakko-oireisesta häiriöstä, sen käsitteellistämisestä ja käsitteellistämiseen perustuvasta hoidosta kognitiivisen psykoterapian ja ahdistuneisuuden lääkkeettömien lievittämiskeinojen avulla. Opetusmuotoja ovat luennointi, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely.

Koulutuksen kohderyhmä on psykiatrian ammattihenkilöt. Siihen on osallistunut psykologeja, psykiatreja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja -sosiaalityöntekijöitä sekä toimintaterapeutteja. Koulutus on yksipäiväinen. Osallistujamäärälle ei ole ylärajaa. Koulutus on toteutettu aiemmin Porin psykiatrian poliklinikalla ja psykoterapian erikoispsykologien seminaarissa.

Osallistujapalautteiden mukaan:

”Paransi ymmärrystä siitä mikä pitää pakko-oireita yllä ja vähensi arkuutta ehdottaa asiakkaalle rituaalin estäminen tai altistamista.”

”Sain vahvistusta omalle tulta päin – toimintatavalleni. Ahdistusta pitää sietää eikä välttää!”

”Avasi psykodynaamisesti ajattelevalle uuden maailman, josta aion liittää sopivalta tuntuvia asioita työhöni.”