Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien nuoruusikäisten psykologisen arvioinnin taitoja. Keskeiset sisällöt ovat nuoren oireiden selvittäminen kliinisellä haastattelulla ja kyselylomakkeilla, ihmissuhdekäsitysten ja ajatteluvirheiden arvioiminen, tvarhaisten haitallisten skeemojen kartoittaminen, tunteiden säätelykeinojen ja kehitystason sekä nuorelle lapselle tyypillisten virhetulkintojen muiden tunteista arvioiminen ja näillä menetelmillä kerätyn tiedon muuttaminen lausuntotekstiksi.

Koulutuksen kohderyhmä on tunne-elämän vaikeuksista kärsivien nuorten kanssa työskentelevät psykologit. Koulutus on kaksiosainen, ja on mahdollista osallistua vain ensimmäiseen osaan. Ensimmäinen osa on luennointi- ja käytännön harjoittelupäivä. Toinen osa on työnohjauksellinen pienryhmätyöskentelypäivä osallistujien omien potilastapausten kanssa, ja se toteutetaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä jotta osallistujat ovat ehtineet käyttää menetelmiä. Koulutuksen osallistujamäärä on korkeintaan 24.