Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien alakouluikäisten lasten psykologisen arvioinnin taitoja. Keskeiset sisällöt ovat lapsen oireiden selvittäminen kliinisellä haastattelulla, perhesuhteiden arvioiminen kouluttajan kehittämillä Perhesuhdekäsitykset – korteilla, tunteiden säätelykeinojen ja varhaisten haitallisten kokemusten arvioiminen sekä tapoja arvioida lapselle tyypillisiä virhetulkintoja muiden tunteista ja näillä menetelmillä kerätyn tiedon muuttaminen lausuntotekstiksi.

Koulutuksen kohderyhmä on tunne-elämän vaikeuksista kärsivien lasten kanssa työskentelevät psykologit. Koulutus on järjestetty kymmenisen kertaa vaihtelevalla laajuudella. Suppeimmillaan se on yhden päivän mittainen, tavallisimmin kahden. Muutaman kerran koulutus on järjestetty kaksiosaisena niin, että ensimmäisessä osassa on kaksi päivää luennointia ja käytännön harjoittelua ja noin kuukauden kuluttua on työnohjauksellinen pienryhmätyöskentelypäivä osallistujien omien potilastapausten kanssa.