Kouluttaja: Risto Valjakka

Koulutuksen tavoitteena on välittää tutkimustietoa etä- tai virtuaalitoimistosta käsin työskentelyn hyvistä ja huonoista puolista, sen erityispiirteistä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja keskeisistä keinoista vähentää sille ominaisia kuormitustekijöitä. Koulutukseen voidaan liittää pienimuotoinen henkilöstökysely, jonka avulla on mahdollista verrata oman työpaikan henkilöstön kokemusta tavanomaiseen ja muodostaa täsmällisempi kuva siitä mille alueille kaivataan erityisesti tukea. Opetusmuodot ovat luennointi ja pienryhmätyöskentely.

Koulutuksen kohderyhmä on etä- tai virtuaalitoimistosta käsin työskentelevät ammattihenkilöt ja heidän esimiehensä. Koulutuksen peruspaketin kesto on kolme tuntia, ja se voidaan toteuttaa Lync Live Meetingin, Skypen ryhmäsession tai Google+:n välityksellä. Osallistujamäärälle ei ole ylärajaa.

Koulutus on aiemmin toteutettu MedAvanten eurooppalaiselle henkilöstölle.

Osallistujapalautteiden mukaan:

Clarified the challenging factors of remote work and made it easier to get a hold of what exactly is taxing me and gave perspective on what others have already tried to do about similar issues. The richness of these examples served as a salad bar of small changes from where I could pick the ones that seemed appealing”.

”I really appreciated the interweawing of general knowledge to the specific collected from a survey directed to our organization”.