Kouluttajat: Minna Martin ja Maila Seppä

Koulutuksen menetelmät pohjautuvat psykofyysiseen hengitysterapiaan. Yli 1000 potilasta on käynyt psykofyysiseen terapiaryhmän, ja yli 250 terveydenhoitoalan ammattilaista on käynyt Hengityskouluohjaaja -koulutuksen. Psykofyysinen hengitysterapia sisältää erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Se on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa. Oppiminen on pääosin kokemuksellista, ryhmässä yksin ja yhdessä tehtäviä harjoituksia. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu kirjallisuuden lukemista ja verkkotyöskentelynä opitun reflektointia. Lähiopetustunteja on 70, teoriaopiskelun kanssa yhteensä 90 tuntia. Koulutuksesta saa 5 opintopistettä.

Sisältö

 • ryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen
 • ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen, kertaus ja päättötyöt

Koulutuksen kohderyhmä on terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, sosiaalialan, liikunta-alan ja esiintyvän taiteen ammattihenkilöt.

Osallistujapalautteiden mukaan:

“Koulutus on ollut tärkein terapiakoulutus, johon olen osallistunut. Se on muuttanut minua koulutuksistani eniten psykofyysisesti. Opin paljon itsestäni ja ryhmässä olemisesta. Ennen kaikkea lihasjännitys ja hengitysongelmat katosivat koulutuksen myötä kokonaan. Monet aiemmin teoreettiset ilmiöt heräsivät koulutuksessa henkiin. Kiitos!”

“Koulutus oli kokonaisuudessaan loistava. Koulutuksessa otettiin poikkeuksellisen ammattitaitoisesti käytäntöön ryhmän potentiaali. Koulutus oli harvinaisen johdonmukainen, paljon kokemuksellista oppimista ja riittävästi teoreettista reflektointia tapahtumien ymmärtämiseksi. Kouluttajien luottamus opiskelijoiden älykkyyteen ja ammatilliseen kehitykseen motivoi.”

“Rakastettavat, sydämelliset, ihanat kurssinvetäjät! Kurssin sisältö vastasi tarpeitani täysin ja olen jokaisesta päivästä kaikin puolin kiitollinen ja onnellinen. Mietitty ja toisaalta joustava kokonaisuus.”

“Koulutuksella on ollut suuri merkitys minun elämässäni. Toivon, että tätä järjestetään jatkossakin, jotta myös muut voivat saada näitä oppeja ja kokemuksia. Kouluttajat ovat asiantuntevia ja tekevät työtä sydämellään.”