Kouluttaja: Minna Martin

Koulutukseen sisältyy noin tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin ja ryhmän kanssa ja saadaan näin omakohtaista tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman voinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. Koulutus sopii työyhteisöille ja yhdistyksille. Se toimii hyvänä ponnahduslautana pitempään, 70 tunnin mittaiseen koulutukseen. Koulutuksen kohderyhmä on terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, sosiaalialan, liikunta-alan ja esiintyvän taiteen ammattihenkilöt. Koulutuksesta hyötyvät myös ne, joilla on itsellään pulmia hengityksen kanssa. Koulutusta on toteutettu ympäri Suomen. Järjestäjätahoina ovat toimineet erilaiset terveydenhuollon organisaatiot, kesäyliopistot, yhdistykset ja työpaikat. Koulutuksen kesto vaihtelee 6 tunnista kolmeen päivään tilaajatahon toiveista riippuen. Koulutusryhmän koko 10–60 henkilöä riippuen koulutustilojen koosta.

Osallistujapalautteiden mukaan:

“Käytännön harjoitukset vahvistivat luottamusta siihen, että tämän kaltaista työskentelyä kannattaa ottaa mukaan potilastyöhön. Selkeä ja sopivan laaja teoriatausta päivän kurssia ajatellen. Kiitos kannustavasta ja rohkaisevasta asenteesta kurssilaisia kohtaan.”

“Kiitos tästä kauniista päivästä, joka antoi ja vahvisti uskoa ihmisessä olevaan hyvään ja välittävään puoleen. Pakottomuus oli tärkeätä; se ettei ole oikeaa ja väärää. Pysähtyminen oli myös arvokasta. Sen avulla vasta huomasimme, missä olemme ja miten olemme.”

“Odotin ennalta jotain hengitystekniikkoihin liittyvää, mutta sain paljon enemmän: vuorovaikutuksen yhdistyminen fyysiseen havainnointiin ja yksilöllisyyden kunnioitusta. Kiitos!”