Kouluttajat: Minna Martin

Koulutus tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Ryhmämalli perustuu psykofyysisiin ja kognitiivisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Koulutuksen kesto on yleensä yksi päivä (8 intensiivistä opetustuntia), poikkeuksellisesti tilaajatahon kanssa sovittaessa 1½-2 päivää. Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät. Koulutuspäivän alussa jaetaan osallistujille Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja, joka sisällytetään koulutuspäivän hintaan.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi psykologeille, opintopsykologeille, lukiopsykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muille jännittäjien kanssa työskenteleville. Koulutusryhmän koko 16 henkilöä.

Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, jännittäjäryhmän ohjaaja ja ohjaajien kouluttaja.
Osallistujapalautteiden mukaan:

“Kiitos harvinaisen hyvin rakennetusta koulutuspäivästä ja erittäin selkeistä materiaaleista. Kiitos myös monista oivalluksista, joita saitte synnytettyä minussa sekä lämmöstä ja rauhasta, jolla ohjasitte ryhmää.”

“Kurssi oli tiivis, mutta aivan mahtava. Oli hienoa saada oikeita tehtäviä, ikään kuin ohjekirja, jolla lähteä vetämään ryhmää. Ei jännitä enää ryhmän kokoaminen niin paljon.” 

“Kiitos ihanat, pätevät naiset. Sain juuri sitä, mitä odotin. Ennakkotehtävät virittivät aiheeseen sopivasti, aukaisivat ajattelua ja herättivät paljon tunteita. Sain paljon irti koulutuksesta, koska jännitän itsekin – kuin 8 tunnin terapiaistunto! Sain myös uusia käsitteitä käyttööni ja paljon hyödyllistä materiaalia.”