Kouluttaja: Atte Varis

Atte Variksen Crow Solutions Oy:n koulutustarjontaan kuuluvat uhka-, vaara- ja kriisitilanteiden psykologiseen hallintaan ja psyykkiseen traumatisoitumiseen liittyvät koulutuskokonaisuudet. Koulutukset voivat koostua mm. seuraavista sisällöistä:

  • Kriisit, kriisireagointi ja traumatisoituminen sekä näihin liittyvä ennaltaehkäisy ja jälkihoito.
  • Kuolemantapausten, onnettomuuksien ja läheltä-piti-tilanteiden psykologinen käsittely.
  • Akuutti supportio, defusing ja debriefing.
  • Työ kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä kaappaustilanteet.
  • Kriisivalmiussuunnitelmat ja -koulutukset.

Koulutukset voidaan järjestää perus- tai syventävän tasoisina. Koulutukset soveltuvat kaikille kriisien ja trauma-asioiden kanssa työskenteleville yhteisöille ja työryhmille. Koulutusmuoto sovitaan koulutuskohtaisesti.

Katso tarkempia lisätietoja Crow Solutions Oy:n nettisivuilta: www.crowsolutions.fi

“Atte Varis on pitkäaikainen kouluttaja kriisialuille valmistautuvien asiantuntijoiden kenttäkoulutuksissa stressin hallintaan ja kaappaustilanteista selviytymiseen liittyen. Atte on pidetty kouluttaja, jonka kanssa kurssin järjestäjien on helppo suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuutta.” Heini Utunen, koulutussuunnittelija, Kriisinhallintakeskus