Kouluttaja: Atte Varis tai Sanna Aulankoski

Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehille työkaluja vaikeiden asioiden (kuten toistuvat sairauspoissaolot, päihdongelmat, jne.) puheeksiottamiseen työpaikalla työntekijöiden kanssa. Koulutuksessa käydään läpi keinoja ottaa hankala asia puheeksi työntekijää kunnioittaen ja tukea tarjoten. Opetusmuodot ovat luennointi, harjoitukset ja pienryhmätyöskentely.

Koulutuksen kohderyhmä ovat erilaisten organisaatioiden esimiehet. Koulutus on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena, kahdesta viiteen tuntiin. Luennointipainotteisessa koulutuksessa ei ole ylärajaa osallistujien määrälle. Pienryhmätyöskentelyä sisältävän koulutuksen osallistujamäärä voi olla korkeintaan 24.

Osallistujapalautteiden mukaan:

”Koulutus alensi kynnystä ottaa vaikeita asioita puheeksi omien alaisten kanssa”.

”Sain eväitä siihen, miten puhua hankalista asioista ‘vaikeidenkin’ työntekijöiden kanssa”.

”Käytännön harjoitukset olivat tosi hyviä, koska niissä täytyi laittaa itsensä likoon”.