Kouluttaja: Henna Penttinen

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ajantasaista tietoa sosiaalisen ahdistuneisuushäiriön psykologisesta luonteesta, kehittymisestä ja hoidosta. Lisäksi osallistujat saavat tietoa sosiaalisen jännittäjän tavasta olla hoitosuhteessa ja tämän mukanaan tuomista haasteista, sekä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen tyypillisesti liittyvistä yksilöllisistä ahdistuksen kompensointikeinoista.  Opetusmuotoina ovat luennointi, esimerkit ja pienryhmätyöskentely mahdollisesti osallistujien omien potilastapausten kanssa.

Kohderyhmä on terveydenhuollon ammattihenkilöt. Koulutus on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena, 2-6 tunnin mittaisena. Mikäli koulutus toteutetaan luentopainotteina, osallistujamäärälle ei ole ylärajaa, muutoin sopimuksen mukaan.