Kouluttaja: Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Tavoitteena on antaa tietoa masennuksen psykologisesta taustasta, häiriön kehittymisestä, sen tyypillisistä psykologisista ja potilaan kokemuksellisista oireista sekä masentuneen potilaan tavasta olla hoitosuhteessa. Tavoitteena on, että osallistuja hahmottaa masennuksen psykologisen puolen asettamat vaikutukset ja vaatimukset työskentelyotteelle masennuksen mahdollisimman tehokkaassa ja pysyvää psykologista muutosta tuottavassa hoidossa. Koulutuksen jälkeen osallistujan olisi mahdollista arvioida tekemiensä interventioiden sopivuutta ja tehokkuutta masennuksen hoidossa. Opetusmuodot ovat luennointi, esimerkit ja pienryhmätyöskentely osallistujien omien potilastapausten kanssa.

Kohderyhmä on terveydenhuollon ammattihenkilöt. Koulutus on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena tavoitteiden laajuudesta ja työskentelymuodoista riippuen 3 – 6 tunnin pituisena. Luentomuotoisessa koulutuksessa ei ole ylärajaa osallistujamäärälle. Pienryhmätyöskentelyä sisältävän koulutuksen osallistujamäärä voi olla n. 24.